Späť Verzia pre tlač

Stretnutie ministrov financií Slovenska a Francúzska v Paríži

28. 07. 2017

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/FRA minister.jpg

Minister financií Peter Kažimír sa v Paríži stretol s francúzskym kolegom Brunom Le Maire, kde sa spoločne venovali otázkam budúcnosti Európskej únie a eurozóny.

Slovensko a Francúzsko sa zhodujú na potrebe dobudovania „architektúry“ eurozóny, vidiac pokračujúcu integráciu, ekonomickú a fiškálnu, ako základný predpoklad posilňovania ekonomík členských krajín. Prehlbovanie spolupráce je nevyhnutnosťou pre lepšie a efektívnejšie zvládanie možných budúcich kríz.

Minister Kažimír vyzdvihol aktivity „krstných otcov“ Francúzska a Nemecka pracujúcich spoločne na stratégii pre EÚ a eurozónu.

“Zachovávať súčasné status-quo nie je riešením a necháva to Európu zraniteľnú,” povedal minister Kažimír.

Od skončenia krízy bolo prijatých a implementovaných viacero systémovo dôležitých zmien, ktoré prispeli k oživeniu európskych ekonomík a posilneniu bankového sektora a je potrebné pokračovať týmto smerom.

Ministri hovorili o potrebe pracovať na nástrojoch zabezpečujúcich fiškálnu disciplínu na jednej strane a stabilizáciu v prípade potreby na strane druhej. Sem spadá aj diskusia o tom čo a ako ďalej s Európskym stabilizačným mechanizmom, ktorý je vnímaný ako kandidát pre vytvorenie európskej formy Medzinárodného menového fondu.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR