Späť Verzia pre tlač

Daňovou reformou inšpirujeme Čiernu Horu

06. 07. 2017

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/Ciernahora.jpg

Minister financií SR Peter Kažimír prijal pozvanie ministra financií z Čiernej Hory Darka Radunoviča, s ktorým dnes rokuje v Podgorici. Hlavnou témou stretnutia je reforma daňovej politiky a účtovníctva štátu, ktorú chce Čierna Hora realizovať.

Ministri financií a experti oboch ministerstiev rokujú o konkrétnych možnostiach spolupráce. Slovensko ponúka Čiernej Hore svoju expertízu z reforiem riadenia verejných financií. Situácia v Čiernej Hore je aj vzhľadom na veľkosť krajiny podobná, ako bola situácia na Slovensku, preto je prirodzené, že sa kolegovia z tejto krajiny zaujímajú o skúsenosti Slovenska.

Slovenské ministerstvo financií spolupracuje s rezortom financií Čiernej Hory už vyše sedem rokov. V súčasnosti sú experti z MF SR zapojení do zlepšovania systému účtovníctva a výkazníctva verejného sektora a podpory prechodu na systém akruálneho účtovníctva. V minulosti sa MF SR podieľalo na budovaní kapacít MF ČH na makroekonomické a fiškálne prognózovanie, ekonomické analýzy, či na tvorbe metodiky ESA.

Cieľom MF SR je vytvárať dlhodobé väzby s partnermi a rozvíjať cielenú spoluprácu s konkrétnymi výsledkami. Preto využíva prednostne model spolupráce „šitej na mieru“ a sústreďuje sa prednostne na spoluprácu s vysokou pridanou hodnotou.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR