Späť Verzia pre tlač

Ministri financií rokujú na Malte

07. 04. 2017

ImgCont/1_New_image/malta.jpg

Na Malte sa aktuálne koná neformálne zasadnutie ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk členských štátov EÚ. Slovensko zastupuje minister financií Peter Kažimír a štátny tajomník Radko Kuruc. 
 
Hlavnou témou rokovaní je ďalšie smerovanie Hospodárskej a menovej únie (HMÚ) v kontexte Bielej knihy o budúcnosti Európy a Správy piatich predsedov o dobudovaní HMÚ. Výsledky diskusie by mala Európska komisia zobrať do úvahy pri príprave „diskusného dokumentu“ o budúcnosti HMÚ, ktorý by mal byť zverejnený v najbližších mesiacoch. Finančná a dlhová kríza poukázala na nedostatky v architektúre HMÚ. Aby sa predišlo negatívnym vplyvom budúcich kríz, je potrebné dobudovať a posliniť odolnosť HMÚ. Ide tak o pokračovanie diskusie o téme, o ktorej hovorili aj počas minuloročného septembrového stretnutia v Bratislave.
 
Okrem hospodárskej a menovej únie a jej ďalšom smerovaní bude vo Valette rezonovať aj téma vysokého podielu nesplácaných úverov. Ide o pretrvávajúci problém, predovšetkým v krajinách, ktoré boli najviac postihnuté finančnou a hospodárskou krízou. Nesplácané úvery výrazne zaťažujú bankový sektor a znižujú schopnosť bánk financovať hospodársky rast.  Podiel nevymožiteľných úverov v rámci celej Európy sa pohybuje okolo jedného bilióna eur. Je preto veľmi dôležité, aby jednotlivé krajiny, ktoré sú týmto problémom najviac postihnuté, venovali zvýšenú pozornosť diskusii o transformácii bankového sektora. „Každý by si mal urobiť domácu úlohu a poriadok, tak ako sme to urobili my pred rokmi, kedy došlo k reštrukturalizácii bankového sektora na Slovensku“, uviedol minister financií Peter Kažimír.
 
Ministri sa dotknú aj témy daňovej istoty a podpory súkromných investícií v Severnej Afrike.
 
Ministri financií sa okrem pravidelných rokovaní každý mesiac v Bruseli, raz za pol roka stretávajú aj na neformálnych zasadnutiach, ktoré organizuje krajina, ktorá aktuálne predsedá Rade EÚ.
 
Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR