Späť Verzia pre tlač

Záujem slovenských investorov o Kubu narastá

03. 02. 2017

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/Budova MF SR new.jpg

Minister financií Peter Kažimír navštívi spolu s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom, zástupcami rezortu zahraničných vecí a európskych záležitostí a generálnym riaditeľom Eximbanky SR v dňoch 5. až 8.februára 2017 Kubánsku republiku (KR). Počas pracovnej cesty bude s predstaviteľmi kubánskej vlády rokovať o viacerých témach. Cieľom je rozvoj vzájomných ekonomických vzťahov medzi oboma krajinami.
 
Obaja ministri sa na úvod svojej návštevy na Kube stretnú s podpredsedom Rady ministrov a ministrom ekonómie a plánovania Ricardom Cabrisasom a ministrom zahraničného obchodu a zahraničných investícií KR Rodrigom Malmiercom, s ktorými budú hovoriť o aktuálnych slovensko-kubánskych vzťahoch. Témou rozhovorov bude aj informácia o úspešnom spustení projektu výstavby 6.bloku tepelnej elektrárne Mariel, slovenskými dodávateľmi s podporou Eximbanky SR.
 
Následne sa minister financií a zástupcovia rezortu stretnú s ministerkou financií a cien KR Linou Pedraza. V oblasti daní bude témou diskusia o zamedzení dvojitého zdanenia a jeho zmluvnej úprave. Peter Kažimír bude hovoriť aj o procese prípravy rozpočtu a o historických skúsenostiach a reformách uskutočnených na Slovensku v oblasti rozpočtovania. Časť rozhovorov bude venovaná spôsobom monitorovania vývoja rozpočtu a hodnoteniu nových rozhodnutí a ich vplyvov na rozpočet.
 
Ďalšou témou bude zmluva o podpore a vzájomnej ochrane investícií medzi Slovenskom a Kubou. Dôvodom rokovania o tejto zmluve je stúpajúci záujem slovenských investorov o túto krajinu. V rámci zamýšľaných expertných rokovaní k zmluve je cieľom MF SR presadiť text modelovej zmluvy, ktorá obsahuje a spĺňa najmodernejšie štandardy ochrany a podpory investícií. Prostredníctvom tejto zmluvy chce MF SR vytvoriť rovnováhu medzi investormi a štátom, keď na jednej strane priznáva investorom viaceré osobitné práva a na druhej strane naďalej zachováva a garantuje regulačnú právomoc štátu v citlivých oblastiach, ako sú napríklad ochrana zdravia alebo životného prostredia.
 
Na záver služobnej cesty navštívi minister financií tepelnú elektráreň vo Feltone, kde bude rokovať s predstaviteľmi kubánskeho ministerstva energetiky a baníctva o príprave projektu opravy prvého bloku elektrárne, ktorý realizujú slovenskí dodávatelia.
 
 
Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR