Späť Verzia pre tlač

Európska komisia zhodnotila návrhy rozpočtov

21. 11. 2018

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/commission.jpg

Európska komisia (EK) zverejnila hodnotenie rozpočtových plánov jednotlivých krajín eurozóny. Slovensko sa opätovne zaradilo do skupiny krajín, ktoré plnia kritériá Paktu stability a rastu. 
 
Návrh rozpočtového plánu Slovenska na najbližšie tri roky je podľa zverejneného hodnotenia Európskej komisie vo všeobecnom súlade s Paktom stability a rastu. Slovensko, ktoré na budúci rok dosiahne po prvýkrát v histórii vyrovnané hospodárenie, je v tejto skupine krajín spoločne s Lotyšskom a Estónskom.
 
Súčasné priaznivé ekonomické prostredie umožnili zmenu v podobe posunutia vyrovnaného rozpočtu z roku 2020 už na budúci rok. EK dnešným hodnotením potvrdila reálnosť dosiahnutia strednodobého rozpočtového cieľa už v roku 2019.
 
Pri hodnotení štrukturálneho salda, ako aj výdavkového pravidla EK neidentifikovala riziko odchýlenia na jednoročnom horizonte.
 
O návrhu rozpočtu verejnej správy na najbližšie tri roky budú poslanci Národnej rady SR rokovať už na najbližšej schôdzi, ktorá začne 27. novembra 2018.

Viac info tu:
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/annual-draft-budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/draft-budgetary-plans-2019_en

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR