Späť Verzia pre tlač

Slovensko dosiahlo historicky najnižší deficit

22. 10. 2018

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/money.jpg

Eurostat zverejnil svoju jesennú notifikáciu s oficiálnymi údajmi o hospodárení verejných financií všetkých členov Európskej únie. Deficit verejných financií Slovenska dosiahol v roku 2017 podľa notifikácie historicky najnižšiu hodnotu a to na úrovni 0,78 % HDP.

Výsledky hospodárenia Slovenskej republiky sa z roka na rok zlepšujú. Medziročne deficit poklesol o 1,4 p.b HDP a od roku 2009 sa znížil celkovo už o takmer 7 p.b. Oproti jarnej notifikácii Eurostat revidoval schodok hospodárenia Slovenska za rok 2017 o 0,3 p.b., a deficit potvrdil na úrovni 0,78 % HDP. Tento výsledok zodpovedá historicky najlepšiemu hospodáreniu VS a dosiahnutiu primárneho prebytku. Rozpočtový cieľ tak bol podľa schváleného návrhu rozpočtu prekonaný o 0,5 p.b.

Lepší než rozpočtovaný deficit je primárne výsledkom vyšších než očakávaných daňovo – odvodových príjmov. Jedná sa predovšetkým o vyšší výber z dane z pridanej hodnoty a zo sociálnych a zdravotných odvodov. Za zlepšením stojí najmä pozitívne sa vyvíjajúci trh práce. Nižšie výdavky v porovnaní s rozpočtom súvisia predovšetkým s nižším než plánovaním čerpaním EÚ fondov v roku 2017 (vrátane nižších výdavkov na spolufinancovanie).

„ Prelamujeme historické rekordy z pohľadu výsledkov hospodárenia krajiny ako celku. Závery jesennej notifikácie potvrdzujú deficit 0,78 percenta - to znamená necelých 0,8 percenta hrubého domáceho produktu. To je deficit, ktorý predstavuje o pol percenta lepší výsledok, ako sme pôvodne plánovali“, uviedol minister financií Peter Kažimír.

Podľa Eurostatu klesá aj hrubý dlh VS, ktorý za minulý rok klesol na úroveň 50,9 % HDP a medziročne sa znížil už štvrtý krát po sebe. Oproti predpokladom rozpočtu sa jedná o lepší výsledok o 1,8 p.b. Od kulminácie dlhu v roku 2013 ide o pokles o takmer 4 p.b.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR