Späť Verzia pre tlač

Mená, funkcie a CV konzultantov

aktualizované dňa: 14. 07. 2005

Meno Funkcia poradcu PRRVF Životopis (CV)
Juraj Renčko Poradca pre reformu riadenia verejných financií CV
Pavol Ochotnický Koordinátor Projektu CV
Sander Winckel Hlavný poradca CV
Scott Livermore Poradca pre posilnenie makroekonomického rámca CV
Giovanni Caprio Poradca pre posilnenie inštitucionálnej kapacity IFP CV
  Poradca pre viacročné rozpočtovanie  
Viera Špániková Poradca pre programové rozpočtovanie CV
Paul Sullivan Poradca pre riadenie dlhu a likvidity CV
Martin Bruncko Poradca pre fiškálne záležitosti EÚ CV
Jennifer Sharpley Poradca pre oblasť podmienených záväzkov a skrytý dlh CV
R.K. Seth Poradca pre obstarávanie CV
Albert A. Hrabak Poradca pre diagnostiku účtovníctva verejných financií CV
Richard Bartholomew .......... Poradca pre analýzu výdavkov CV
ECORYS Nederland BV Poradca pre posilnenie inštitucionálnej kapacity pre rozpočtovanie na MF a 6 kľúčových rozpočtových kapitolách CV
PriceWaterhouseCoopers
Slovensko, s.r.o.
Audit projektu RRVF CV
Charles Lots Poradca pre zlepšenie trhových štruktúr pre štátny dlh CV
Karol Švitel Lokálny expert pre účtovníctvo verejných financií CV
IOS Partners, Inc. Poradenstvo pre vypracovanie systému školení pre klientov ŠP CV
Oxford Economic Forecasting, Ltd. Poradenstvo pre vývoj prepojenia medzi makro-modelom a medzinárodnou ekonomikou CV