Späť Verzia pre tlač

Zákony

aktualizované dňa: 20. 05. 2016

Pre verejnosť  je k dispozícii denne aktualizovaný "Slov-lex,  za účelom zvýšenia právneho povedomia občanov. Verejnosti sú k dispozícii pomerne v krátkom čase najnovšie právne predpisy ako sú  zákony, opatrenia, vyhlášky a ďaľšie právne dokumenty. Systém Slov-lex je vytvorený a spravovaný Ministerstvom spravodlivosti SR a je voľne dostupný na adrese http://www.slov-lex.sk

Viac informácií viac informácií o Slov-lexe sa dozviete TU