Späť Verzia pre tlač

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 30. 08. 2010

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov - Jednotný automatizovaný systém právnych informácií (JASPI)

Nariadenie vlády SR č. 412/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov - Jednotný automatizovaný systém právnych informácií (JASPI)

Nariadenie vlády SR č. 276/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov - Jednotný automatizovaný systém právnych informácií (JASPI)

 

Príloha: