Späť Verzia pre tlač

Podiely vyšších územných celkov na výnose dane z príjmov fyzických osôb

aktualizované dňa: 25. 04. 2005

Samosprávny kraj Podiel na výnose dane z príjmu FO v tis. Sk
Bratislavský kraj 428 161
Trnavský kraj 687 548
Trenčiansky kraj 873 321
Nitriansky kraj 1 036 932
Žilinský kraj 1 056 107
Banskobystrický kraj 1 321 546
Prešovský kraj 1 343 549
Košický kraj 1 107 224
Spolu 7 854 388