Späť Verzia pre tlač

Východiská rozpočtu verejnej správy na roky 2006 – 2008

aktualizované dňa: 15. 05. 2005

Materiál predložený na rokovanie vlády SR.

Príloha: