Späť Verzia pre tlač

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

aktualizované dňa: 07. 03. 2018

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

adresa: Brečtanova 1, 830 07 Bratislava
tel.: 02/5941 9111 – ústredňa
02/5941 9202 – sekr. generálneho riaditeľa
fax: 02/5941 9260 – sekr. generálneho riaditeľa
e-mail: tipos@tipos.sk
internet: www.tipos.sk
vedúci organizácie: Ing. Ján Barczi - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
zastúpenie MF SR v kontrolnom orgáne: Ing. Radko Kuruc, PhD., Ing. Albín Kotian


Pôsobnosť: 
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. so 100 % majetkovou účasťou štátu bola založená MF SR ako spoluzakladateľom zakladateľskou zmluvou zo dňa 11. 12. 1992 podľa ustanovení § 162, § 163 a § 172 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Voči spoločnosti MF SR zabezpečuje výkon akcionárskych práv.
Spoločnosť je založená na dobu neurčitú a v jej pôsobnosti je prevádzkovanie štátnych lotérií a iných stávkových hier podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kompetencie:
Kompetencie a.s. vyplývajú zo zakladateľskej zmluvy s nasledovným predmetom činnosti:
a) prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier podľa zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zmien a doplnkov,
b) účasť na zakladaní lotérií a iných podobných hier podľa príslušného zákona v obchodných spoločnostiach v Slovenskej republike,
c) činnosť organizačných a ekonomických poradcov v oblasti prevádzkovania lotérií a iných podobných hier podľa zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zmien a doplnkov,
d) poskytovanie sprostredkovateľských služieb pre spoločnosti podnikajúce v oblasti lotérií a iných podobných hier.

 

Profesijné životopisy zástupcov štátu v orgánoch spoločnosti s majetkovou účasťou štátu

Vzorové zmluvy