Späť Verzia pre tlač

Mincovňa Kremnica, š. p.

aktualizované dňa: 05. 04. 2013

Mincovňa Kremnica, š. p.

adresa: Štefánikovo nám. 25/24, 967 01 Kremnica
tel.: 045/678 7866-68 – ústredňa
045/678 7802 – riaditeľ podniku
Fax: 045/678 7801 – riaditeľ podniku
e-mail: mint@mint.sk
internet: www.mincovna.sk
vedúci organizácie: Ing. Vlastimil Kalinec - riaditeľ podniku
zastúpenie MF SR
v kontrolnom orgáne:
Ing. Jozef Zaťko – predseda dozornej rady


Pôsobnosť:
Mincovňa Kremnica, š. p. bol zriadený zakladacou listinou FMHSaE ČSFR č. 22/1998 dňa 27. 6. 1988 podľa § 18 zákona č. 88/1998 Zb. o štátnom podniku.
Dohodou medzi MH SR a MF SR podľa § 3 zákona SNR č. 453/1992 Zb., v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, bola uskutočnená zmena v osobe zakladateľa podniku k 31. 12. 1996. MF SR voči štátnemu podniku zabezpečuje zakladateľskú funkciu a funkciu orgánu hospodárskeho riadenia.

Kompetencie:
Kompetencie š. p. vyplývajú zo zakladateľskej listiny s nasledovným predmetom činnosti:
a) obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti a automatizované spracovanie údajov,
b) kovoobrábanie, zámočníctvo, výroba nástrojov, brúsenie a leštenie kovov, galvanizácia kovov, smaltovanie,
c) stavba strojov s mechanickým pohonom,
d) podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi,
e) cestná nákladná doprava a neverejná osobná doprava,
f) zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov,
g) zlatníctvo, strieborníctvo, klenotníctvo a kovotepectvo,
h) spracovanie kameňa,
i) reklamná činnosť,
j) prevádzkovanie vlastnej ochrany strážnou službou.

Príloha: