Späť Verzia pre tlač

RVS , a.s.

aktualizované dňa: 14. 10. 2014

RVS, a.s.

 

adresa: Zrínskeho 13, 814 85 Bratislava
tel.: 02/45647851 
fax: 02/45647853
internet: www.rvs.sk
vedúci organizácie: Ing. Miroslav Uhrin - predseda predstavenstva 

Pôsobnosť:
RVS, a. s. bola založená MF SR dňa 18. 8. 1992 podľa § 62 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).
MF SR je 0,48 % akcionárom.

Predmet činnosti - viď. podľa obchodného registra spoločnosti