Späť Verzia pre tlač

Prenájom nehnuteľností za rok 2001

aktualizované dňa: 14. 07. 2005

Názov ústredného orgánu: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Sídlo: Štefanovičova 5, P.O. BOX 82, 817 82 Bratislava 15
Minister: RNDr. František Hajnovič
Kontakt: Telefónna ústredňa: 59581111

Por. č. Rozloha
v m2
Cena v
Sk/ m2/Rok
Dĺžka
nájmu
Typ
priestorov
Lokalita Nájomca Poznámka
1 1183,7 700,- 28.12. 1994
31.12. 2002
Stravovacie
Zariadenie
Štefano-vičova 5 s.r.o.
2 65,17 231,- 08.12. 1994
neurčitá
Zdravotné
Stredisko
Štefano-vičova 5 Fyz.
osoba
3 75,35 213,- 07.12. 1994
neurčitá
Zdravotné
Stredisko
Štefano-vičova 5 Fyz.
Osoba
4 3,3 4.545,- 29.03. 1999
neurčitá
Administratívne
Priestory
(bankomat)
Kýčer-ského ul. a.s.

Názov organizácie : Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica
Generálny riaditeľ: Ing. Ondrej Mráz
Zriaďovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Forma hospodárenia : štátna rozpočtová organizácia
Kontakt: tel.: 048/449 1111 fax: 048/413 49 89, 413 61 17

Por.
číslo
Rozloha
v m2
Cena
(Sk/m2/rok)
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 1 500,- 1.10.1998 -
na dobu neurčitú
nebytové priestory
(vstupný vestibul; vstupná terasa)
DR SR Banská Bystrica
Nová ul. 13
a. s.
2. 43 250,- 1.5.2001 -
1.5. 2006
nebytové priestory
(výdajňa stravy)
DR SR Banská Bystrica
Nová ul.13
s. r. o.
3. 100 250,- 1.5.2001 -
1.5.2006
nebytové priestory
(bufet)
DR SR Banská Bystrica
Nová ul.13
fyzická osoba
podnikateľ
4. 63,3 250,- 1.6.2001-
1.6.2009
nebytové priestory
(bufet)
DŠ a DÚ Banská Bystrica II
Lazovná ul. 63
fyzická osoba
podnikateľ
5. 1,24 8 064,50 29.12.2001 -
31.12.2004
pozemok k. ú. Prešov fyzická osoba
podnikateľ
6. 69,62

16,80
250,-

250,-
17.1.1995 -
31.12.2001
sklady

garáž
DÚ-Marcelová
Cintorínsky rad 1
fyzická osoba Dodatok č. 6- zmluva predĺžená od 1.1.2001 do 31.12.2001
7. 11,70 500,- 23.3.1998–
31.12.2001
kancelárske priestory DÚ-Topoľčany
Krušovská 3882/89
s.r.o. Dodatok č. 4-zmluva predĺžená od 1.1.2001 do 31.12.2001
8. 42,48

99,73
400,-

250,-
29.3.1996–
31.12.2001
kancelárske priestory

suterén
DÚ-Želiezovce
Komenského 8
a.s. Dodatok č. 6-zmluva predĺžená od 1.1.2001 do 31.12.2001
9. 23,81 400,- 31.5.1999–
31.12.2001
kancelárske priestory DÚ-Želiezovce
Komenského 8
a.s. Dodatok č. 1-zmluva predĺžená od 1.1.2001 do 31.12.2001
..
Por.
číslo
Rozloha
v m2
Cena
(Sk/m2/rok)
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
10. 86,29

45,00
400,-

250,-
31.3.2000–
31.12.2001
kancelárske priestory

garáž
DÚ-Želiezovce
Komenského 8
s.r.o. Dodatok č. 1-zmluva predĺžená od 1.1.2001 do 31.12.2001
11. 55,47 400,- 29.3.1996–
31.12.2001
kancelárske priestory DÚ-Želiezovce,
Komenského 8,
a.s. Dodatok č. 8-zmluva predĺžená od 1.1.2001 do 31.12.2001
12. 52,50 400,- 29.3.1996–
31.12.2001
kancelárske priestory DÚ-Želiezovce,
Komenského 8,
fyzická osoba Dodatok č. 5-zmluva predĺžená od 1.1.2001 do 31.12.2001
13. 25,36 400,- 31.5.1995–
31.12.2001
kancelárske priestory DÚ-Želiezovce,
Komenského 8,
s.r.o. Dodatok č. 1-zmluva predĺžená od 1.1.2001 do 31.12.2001
14. 98,8 250,- 14.7.1998 – na dobu neurčitú administratívne priestory Lipt. Mikuláš
Hollého 3
fyzická osoba
15. 85,55 250,- 14.7.1998 – na dobu neurčitú administratívne priestory Dolný Kubín
Kohútov sad
fyzická osoba
16. 16,5 250,- 1.10.1998 – na dobu neurčitú garáž Dolný Kubín
Matuškova
fyzická osoba
17. 25,45 228,7 1.1.1995 -
31.5.2001
byt Žilina
V. Okružná
fyzická osoba 1.2.2001 – zmena
ceny nájmu
18. 103 144,3 1.1.1995 -
15.6.2001
byt Žilina
V. Okružná
fyzická osoba 1.2.2001 – zmena
ceny nájmu
19. 82 37,5 1.1.1995 -
28.2.2001
byt Žilina
V. Okružná
fyzická osoba 1.2.2001 – zmena
ceny nájmu
20. 84,27 149,8 1.3.2001 – na dobu neurčitú byt Žilina
R. Zaymusa
fyzická osoba 1.2.2001 – zmena
ceny nájmu
21. 71 150,6 1.1.1995 -
31.5.2001
byt Žilina
R. Zaymusa
fyzická osoba 1.2.2001 – zmena
ceny nájmu
22. 82 145,3 1.1.1995 -
30.6.2001
byt Žilina
R. Zaymusa
fyzická osoba 1.2.2001 – zmena
ceny nájmu
..
Por.
číslo
Rozloha
v m2
Cena
(Sk/m2/rok)
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
23. 50 170,6 1.1.1995 – na dobu neurčitú byt Žilina
V. Okružná
fyzická osoba 1.2.2001 – zmena
ceny nájmu
24. 78,78 250,- 1.2.2000 -
31.12.2001
obchod Partizánske
Makarenkova 213/1
fyzická osoba Dodatok-zmluva predĺžená od
31.12.2000 do 31.12.2001
25. 88,74 250,- 1.10.1999 -
30. 9.2001
obchod Partizánske
Makarenkova 213/1
fyzická osoba Dodatok-zmluva predĺžená od 30.9.2000 do 30.9.2001
Dodatok–zmena ceny od od 1.10.2001
Dodatok-zmluva predĺžená od 1.10.2001do 30.9.2002
26. 81

48,07
1 700,-

850,-
1.8.2000 -
31.7.2002
obchod

sklad
Partizánske
Makarenkova 213/1
fyzická osoba Dodatok –predĺžená zmluva od 1.8.2001do
31.7.2002
27. 44

24
2 500,-

850,-
1.7.2000 -
30.6.2002
obchod

sklad
Partizánske
Nitrianska cesta 60
fyzická osoba Dodatok-zmluva predĺžená od 1.7.2001 do 30.6.2002
28. 39 250,- 1.10.1995 -
31.12.2001
Bufet Rimavská Sobota
ul. Francisciho 5
fyzická osoba
29. 227,23 250,- 1.2.2000 -
31.12.2005
kancelárske
+ suterénne priestory
Galanta
Hodská 790/4
právnická osoba
30. 6 500,- 1.1.2000 -
31.12.2001
chodbové priestory Senica
Nám.Oslobodenia 6
fyzická osoba
31. 13 500,- 1.1.2000 -
31.12.2002
chodbové priestory Senica
Nám.Oslobodenia 6
s.r.o.
..
Por.
číslo
Rozloha
v m2
Cena
(Sk/m2/rok)
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
32. 138 500,- 1.1.2000 -
31.12.2001
kancelárske
+ sociálne priestory
Senica
Nám.Oslobodenia 6
fyzická osoba
33. 126 500,- 1.1.2000 -
31.12.2001
kancelárske
+ skladové priestory
Senica
Nám.Oslobodenia 6
fyzická osoba
34. 83 500,- 1.8.2000 -
1.8.2005
kancelárske priestory Senica
Nám.Oslobodenia 6
fyzická osoba
35. 14 500,- 1.8.2000 -
1.8.2005
skladové priestory Senica
Nám.Oslobodenia 6
fyzická osoba
36. 33 300,- 1.1.1998 -
31.12.2002
kancelárske priestory Senica
Nám.Oslobodenia 6
fyzická osoba
37. 90 300,- 1.1.1998 -
31.12.2002
kancelárske priestory Senica
Nám.Oslobodenia 6
fyzická osoba
38. 154 300,- 1.4.1997 -
1.4.2002
kancelárske priestory Senica
Nám.Oslobodenia 6
fyzická osoba
39. 103,25 500,- 1.10.2001 -
30. 9.2011
kancelárske priestory Piešťany
Záborského 40
s.r.o.
40. 66,41 500,- 1. 5.2000 -
28. 2.2002
kancelárske priestory Trnava
Hlboká 8/1
fyzická osoba
41. 2 474 250.- 1.10.1999 -
31.12.2001
kancelárske Bratislava I
Radlinského 37
š. p.
42. 139,79 250,- 1.12.2001 -
31.12.2002
výdajňa stravy, bufet, v uzavretých p. Bratislava I.
Radlinského 37
fyzická osoba
43. 124,19 300.- 1.10.2000 -
30.9.2005
fitness Bratislava V
Ševčenkova 32
fyzická osoba
44. 136,09 250.- 24.7.2001 – na dobu neurčitú výdajňa stavy, bufet, v uzatvretých p. BratislavaV.
Ševčenkova 32
fyzická osoba
45. 9,62 950,- 22.12.1999 – na dobu neurčitú trafika Bratislava V
Ševčenkova 32
fyzická osoba
46. 5 500,- 1.9.2000 –
na dobu neurčitú
bankomat Bratislava V.
Ševčenkova 32
a. s.
..
Por.
číslo
Rozloha
v m2
Cena
(Sk/m2/rok)
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
47. 235,42 357,- 1.9.2000 –
1.9.2005
výmenník Košice I.
Garbiarska 1
s. r. o.
48. 36 190,- 16.10.2000- na dobu neurčitú bufet Košice I.
Garbiarska 1
s. r. o.
49. 57,1 450,- 1.8.2001 –
31.12.2002
výdajňa jedál Košice IV.
Južná trieda 8
s. r. o.
50. 22,54 2 300,- 1.5.2000 –
30.9.2002
prevádz. pries.
kopírovanie
Košice IV.
Južná trieda 8
fyzická osoba
51. 36,83 325,83 1.1.2001- na dobu neurčitú prístrešok na dvore DÚ Košice IV.
Južná trieda 8
fyzická osoba
52. 66 61,82 1.2.2000- na dobu neurčitú súkromný byt
(služobný)
Košice IV.
Južná trieda 8
súkromná osoba
53. 35,6 674,16 1.5.2000 –
31.12.2001
garáž na podnikanie Košíce IV.
Južná trieda 8
fyzická osoba
54. 270 450,- 1.5.2000 –
30.6.2001
závodná kuchyňa a jedáleň Košice IV.
Južná trieda 8
s. r. o.
55. 288,55 701,- 1.1.1998 –
30. 9. 2003
bankové služby Rožňava
ul. Zeleného stromu 10
a. s.
56. 51 760,- 1.1.1999- na dobu neurčitú administratívne priestory Rožňava
ul. Zeleného stromu 10
fyzická osoba
57. 38,44 250,- 1.7.1993 – na dobu neurčitú kancelárska miestnosť Veľké Kapušany
POH č.75
s. r. o.
58. - 24 000,- 1.2.1998 –
31.1.2003
strecha DÚ Prešov II.
Levočská č. 9
a. s.
59. 100 276,- 15.12.1999–
31.12.2001
kancelárie – ako šatne býv. DÚ Giraltovce
kpt. Nálepku 1
s. r. o.
60. 36 2 300,- 1.1.2001 –
31.12.2005
časť strechy DR SR prac. Prešov
ul. Hurbanistov 3
a. s.
..
Por.
číslo
Rozloha
v m2
Cena
(Sk/m2/rok)
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
61. 60,57 50,- 25.7.2001 –
25.7.2011
pozemok určený na podnik.– prev. parkov. DR SR prac. Prešov
ul. Hurbanistov 3
s. r. o.
62. 30 350,- 2.1.1997 –
2.1.2002
miestnosť pre informátora DÚ Hurmenné
Štefániková 18
a. s.

..

Názov organizácie: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Mierová ul. č. 23, 815 11 Bratislava
Generálny riaditeľ: JUDr. Milan J a s e n o v e c
Zriaďovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: Štátna rozpočtová organizácia
Kontakt: tel: 02/48273111

Por.
číslo
Rozloha
(v m2)
Cena
(Sk/m2/rok)
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 9,50 250,00 1.7.2001-30.6.2006 administratívne priestory Komárno
Hraničný priechod
s.r.o.
2. 11,97 250,00 1.7.2001-30.6.2006 administratívne priestory Komárno
Hraničný priechod
a.s.
3. 54,81 500,00
250,00
1.2.2002-31.1.2003 zdravotné str.
spoločné priest.
Bratislava II, Miletičova 42 fyzická osoba uzatvorené 2001
4. 93,20 500,00
250,00
1.1.2002-31.12.2002 zdravotné str.
spoločné priest.
Bratislava II, Miletičova 42 fyzická osoba uzatvorené 2001
5. 24,20 3000,00
250,00
1.1.2002-31.12.2002 kadern. služby
spoločné priest.
Bratislava II, Miletičova 42 fyzická osoba uzatvorené 2001
6. 242,00 3000,00 1.7.2001-30.6.2006 banka Bratislava II, Miletičova 42 a.s.
7. 34,73 3000,00 1.1.2002-31.12.2002 banka Bratislava V, Viedenská cest. a.s. uzatvor. r.2001
8. 9,00 3000,00 1.1.2002-31.12.2002 špedičné služby Bratislava V, Viedenská cest. s.r.o. uzatvor. r.2001
9. 90,80 500,00
250,00
1.1.2002-31.12.2002 stravovacie služby Bratislava V, Viedenská cest. fyzická osoba uzatvor. r.2001
10. 148,00 500,00 1.4.2001-31.3.2006 pozemok
zmenáreň
Bratislava V, D-HP Jarovce s.r.o.
11. 14,50 3000,00 1.6.2001-31.5.2006 banka Bratislava V, D-HP Jarovce a.s.
12. 22,50 500,00 5.12.2001-4.12.2002 pozemok
zmenáreň
Bratislava V, D-HP Čuňovo fyzická osoba
13. 22,50 500,00 15.12.2001-14.12.2006 pozemok
zmenáreň
Bratislava V, D-HP Čuňovo s.r.o.
14. 201,95 500,00
250,00
1.9.2001-31.8.2006 stravovacie služby Bratislava V, D-HP Čuňovo fyzická osoba
15. 23,80 3000,00 1.5.2001-30.4.2006 špedičné služby Bratislava V, D-HP Čuňovo s.r.o.
16. 23,80 3000,00 1.5.2001-30.4.2006 špedičné služby Bratislava V, D-HP Čuňovo s.r.o.
17. 23,80 3000,00 1.5.2001-30.4.2006 špedičné služby Bratislava V, D-HP Čuňovo s.r.o.
18. 23,80 3000,00 1.5.2001-30.4.2006 špedičné služby Bratislava V, D-HP Čuňovo s.r.o.
19. 23.80 3000,00 1.5.2001-30.4.2006 bankové služby Bratislava V, D-HP Čuňovo a.s.
20. 23,80 3000,00 1.5.2001-30.4.2006 špedičné služby Bratislava V, D-HP Čuňovo s.r.o.
21. 22,90 3000,00 1.5.2001-30.4.2006 bankové služby Bratislava V, D-HP Čuňovo a.s.
22. 23,80 3000,00 1.5.2001-30.4.2006 špedičné služby Bratislava V, D-HP Čuňovo s.r.o.
23. 25,00 3000,00 1.5.2001-30.4.2006 špedičné služby Bratislava V, D-HP Čuňovo s.r.o.
24. 5,83 25000,00 1.5.2001-30.4.2006 špedičné služby Bratislava V, D-HP Čuňovo právnická osoba
25. 5,83 25000,00 1.5.2001-30.4.2006 špedičné služby Bratislava V, D-HP Čuňovo právnická osoba
26. 5,83 25000,00 1.5.2001-30.4.2006 špedičné služby Bratislava V, D-HP Čuňovo právnická osoba
27. 5,83 25000,00 1.5.2001-30.4.2006 špedičné služby Bratislava V, D-HP Čuňovo právnická osoba
28. 5,83 25000,00 1.5.2001-30.4.2006 špedičné služby Bratislava V, D-HP Čuňovo právnická osoba
29. 18,00 250,00 1.7.2001-31.12.2002 pozemok Brodské právnická osoba
30. 15,80 500,00 1.4.2001-31.3.2006 špedícia Moravský Svätý Ján s.r.o.
31. 16,00 1160,00 20.4.2001-20.4.2006 zmenáreň Brodské s.r.o.
32. 2,00 1500,00 20.4.2001-31.12.2002 chodba Brodské právnická osoba
33. 14,75 33,- USD 1.1.2000-31.12.2002 pozemok HP Kráľ s.r.o.
34. 18,00 500,00 1.1.2000-31.12.2002 pozemok HP Kráľ s.r.o.
35. 13,00 500,00 1.7.2000-30.6.2002 kancelárske
priestory
HP Kráľ a.s.
36. 111,10 300,00 1.7.2000-31.7.2002 stravovací
priestor
HP Kráľ fyzická osoba
37. 30,80 12,- USD 1.1.2000-31.12.2002 kancelárske
priestory
HP Kráľ s.r.o.
38. 15,00 12,- USD 1.1.2000-31.12.2002 pozemok HP Kráľ s.r.o.
39. 20,76 500,00 1.1.2000-31.12.2002 kancelárske priestory HP Slovenské Ďarmoty a.s.
40. 2,00 500,00 1.3.2000-28.2.2003 nebyt. priestory HP Slovenské Ďarmoty s.r.o.
41. 30,80 12,- USD 1.1.2000-31.12.2002 kancelárske priestory HP Slovenské Ďarmoty s.r.o.
42. 19,40 12,- USD 1.1.2000-31.12.2002 kancelárske priestory HP Slovenské Ďarmoty s.r.o.
43. 15,75 500,00 1.1.2001-31.12.2002 kancelárske priestory PCÚ Veľký Krtíš s.r.o.
44. 15,52 500,00 1.6.2001-31.5.2002 kancelárske priestory PCÚ Veľký Krtíš a.s.
45. 25,60 500,00 1.1.2000-31.8.2001 kancelárske priestory PCÚ Lučenec a.s.
46. 24,00 150,00 1.1.2000-31.12.2002 pozemok PCÚ Lučenec s.r.o.
47. 1,00 500,00 1.8.2000-31.7.2001 nebyt. priestor PCÚ Lučenec s.r.o.
48. 15,00 250,00 1.12.2000-31.8.2001 kancelárske priestory PCÚ Lučenec a.s.
49. 15,00 500,00 1.1.2001-1.4.2001 kancelárske priestory PCÚ Lučenec s.r.o.
50. 19,01 500,00 25.8.2001-25.8.2002 nebytový priestor C-HP Makov s.r.o.
51. 16,00 500,00 1.1.2001-31.12.2001 nebytový priestor PCÚ Červený Kameň s.r.o.
52. 27,30 500,00 1.1.2001-31.12.2001 nebytový priestor PCÚ Martin a.s.
53. 18,00 500,00 22.10.2001-22.10.2002 nebytový priestor C-HP Martin fyzická osoba
54. 17,50 500,00 1.1.2001-31.12.2001 nebytový priestor C-HP Martin s.r.o.
55. 17,60 500,00 1.1.2001-31.12.2001 nebytový priestor C-HP Martin s.r.o.
56. 9,80 500,00 1.1.2001-31.12.2001 nebytový priestor C-HP Martin a.s.
57. 6,00 500,00 1.1.2001-30.4.2001 nebytový priestor C-HP Martin s.r.o.
58. 60,00 500,00 1.1.2001-31.12.2001 nebytový priestor Obchodná 15, Žilina a.s.
59. 30,956 500,00 1.11.2001-1.11.2002 nebytový priestor C-HP Svrčinovec s.r.o.
60. 29,437 500,00 15.6.2001-15.6.2002 nebytový priestor C-HP Svrčinovec s.r.o.
61. 21,497 500,00 21.6.2001-21.6.2002 nebytový priestor C-HP Svrčinovec s.r.o.
62. 1,00 500,00 11.7.2001-31.12.2001 nápojový automat C-HP Svrčinovec fyzická osoba
63. 30,956 500,00 15.6.2001-15.6.2002 nebytový priestor C-HP Svrčinovec a.s. ukončený nájom 31.10.2001
64. 30,956 500,00 15.6.2001-15.6.2002 nebytový priestor C-HP Svrčinovec s.r.o.
65. 15,156 500,00 19.6.2001-19.6.2002 nebytový priestor C-HP Svrčinovec s.r.o.
66. 30,156 500,00 18.6.2001-18.6.2002 nebytový priestor C-HP Svrčinovec a.s.
67. 22,016 500,00 20.6.2001-20.6.2002 nebytový priestor C-HP Svrčinovec s.r.o.
68. 22,016 500,00 15.6.2001-15.6.2002 nebytový priestor C-HP Svrčinovec s.r.o.
69. 22,984 500,00 15.10.2001-15.10.2002 nebytový priestor C-HP Svrčinovec s.r.o.
70. 45,453 500,00 1.8.2001-1.8.2002 nebytový priestor C-HP Svrčinovec s.r.o.
71. 15,60 300,00 2.4.1998-doba neurčitá administratívne priestory PCÚ Bardejov právnická osoba
72. 13,80 500,00 1.11.1998-30.10.2003 administratívne priestory PCÚ Bardejov a.s.
73. 266,20 250,00 1.4.1999-31.3.2004 kuchyňa, sklady Nitra, Priemyselná 5 právnická
osoba
74. 106,30 250,00 1.4.1999-31.3.2004 jedáleň, bufet Nitra, Priemyselná 5 právnická
osoba
75. 483,30 250,00 1.1.2000-doba neurčitá administratívne priestory PCÚ Trnava štátna organizácia
76. 2 reklamné zaradenia 5000,00/ks/rok 1.1.2001-31.12.2005 pozemok HP Šahy s.r.o.
77. 15,00 250,00 1.1.2001-31.12.2005 pozemok HP Šahy s.r.o.
78. 15,00 500,00 11.10.2001-31.8.2002 nebytový priestor HP Štúrovo s.r.o.
79. 15,00 250,00 1.1.2001-31.12.2005 pozemok HP Šahy s.r.o.
80. 30,00 250,00 11.11.1998-1.11.2003 pozemok HP Šahy a.s.
81. 42,00 250,00 1.1.2001-31.12.2005 pozemok HP Šahy s.r.o.
82. 42,00 250,00 1.1.2001-31.12.2005 pozemok HP Šahy s.r.o.
83. 10,70 650,00 1.1.2001-31.12.2001 nebytový priestor HP Šahy v.o.s.
84. 20,00 650,00 1.1.2001-31.12.2001 nebytový priestor HP Šahy s.r.o.
85. 9,00 650,00 1.10.2000-31.12.2002 nebytový priestor HP Šahy maď. a.s.
86. 13,44 250,00 1.10.1999-1.10.2001 nebytový priestor HP Šahy živnosť
87. 15,00 500,00 1.10.2001-31.8.2002 nebytový priestor HP Štúrovo maď. s.r.o.
88. 20,00 250,00 17.8.2001-1.8.2006 nebytový priestor HP Šahy živnosť
89. 116,00 200,00 1.12.2000-31.7.2002 administratívne priestory Gemerská Hôrka fyzická
osoba
90. 63,00 150,00 1.12.2000-31.7.2002 sklady Gemerská Hôrka fyzická
osoba
91. 140,00 100,00 1.12.2000-31.7.2002 hospodársky dvor Gemerská Hôrka fyzická
osoba
92. 14,00 250,00 27.10.1997-31.8.2002 administratívne priestory Milhosť právnická osoba
93. 36,20 1824,00 1.1.1999-31.12.2003 spevnená plocha Milhosť s.r.o.
94. 20,20 1821,00 1.1.1999-31.12.2003 spevnená plocha Milhosť s.r.o.
95. 34,00 1825,00 1.6.1999-30.6.2004 spevnená plocha Milhosť s.r.o.
96. 24,00 666,00 1.7.1999-31.6.2004 administratívne priestory Milhosť s.r.o.
97. 5,00 500,00 1.12.2000-30.11.2005 administratívne priestory Milhosť štátny podnik
98. 23,00 321,00 1.7.1999-31.6.2004 administratívne priestory Milhosť štátny podnik
99. 44,20 500,00 1.4.2000-31.3.2005 kancelárske priestory PCÚ Vyšné Nemecké štátny podnik
100. 21,50 500,00 1.4.2000-31.3.2005 kancelárske priestory PCÚ Vyšné Nemecké a.s.
101. 21,50 500,00 1.4.2000-31.3.2005 kancelárske priestory PCÚ Vyšné Nemecké s.r.o.
102. 23,80 500,00 1.4.2000-31.3.2005 kancelárske priestory PCÚ Vyšné Nemecké s.r.o.
103. 17,80 500,00 1.4.2000-31.3.2005 kancelárske priestory PCÚ Vyšné Nemecké s.r.o.
104. 6,00 500,00 1.10.1999-30.9.2004 kancelárske priestory PCÚ Vyšné Nemecké s.r.o.
105. 21,70 250,00 1.10.1999-30.9.2001 garáž CÚ Čierna nad Tisou Fyzická osoba
106. 10,80 450,00 8.6.20-31.12.2002 administratívne priestory Novoť s.r.o.
107. 4,00 190,00 16.12.1996-doba neurčitá administratívne priestory Trstená a.s.
108. 7,00 700,00 1.1.2000-doba neurčitá administratívne priestory PCÚ Trstená zahraničná s.r.o.
109. 26,20 300,00 1.1.2000-doba neurčitá administratívne priestory PCÚ Trstená zahraničná s.r.o.
110. 7,00 300,00 1.1.2000-doba neurčitá administratívne priestory PCÚ Trstená zahraničná s.r.o.
111. 9,00 300,00 1.1.2000-doba neurčitá administratívne priestory PCÚ Trstená zahraničná a.s.
112. 20,6 190,00 1.9.1997-1.9.2002 administratívne priestory PCÚ Trstená s.r.o.
113. 4,00 190,00 31.10.1998-31.10.2003 administratívne priestory Trstená – ústredňa a.s.
114. 4,00 190,00 1.9.1996-1.9.2001 administratívne priestory Trstená – ústredňa s.r.o.
115. 13,00 190,00 1.9.1997-1.9.2002 administratívne priestory PCÚ S. Hora s.r.o.
116. 4,00 190,00 1.9.1997-1.9.2002 administratívne priestory PCÚ O. Polhora s.r.o.
117. 5,25 220,00 15.5.2000-15.5.2005 administratívne priestory PCÚ Ružomberok s.r.o.
118. 40,43 3000,00 1.1.2002-31.12.2002 banka Bratislava V, Viedenská cesta a.s. uzatvorená 2001
119. 5,83 25000,00 1.5.2001-30.6.2006 špedičné služby Bratislava V, D-HP Čuňovo právnická osoba
120. 15,00 250,00 1.1.2001-31.12.2005 pozemok HP Šahy s.r.o.

Názov organizácie : Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie MF SR,
VS – FINANCIE
Sídlo : Tatranská Lomnica č. 128, 059 60
Riaditeľ : Ing. Milan JENČÍK
Zriaďovateľ : Ministerstvo financií SR
Forma hospodárenia : štátna rozpočtová organizácia
Kontakt : tel. : 052 – 4467 561, 4781 801 fax : 052 – 4467 565

por.
číslo
rozloha
( v m2 )
*cena
za prenájom
dĺžka
nájmu
typ priestorov lokalita nájomca poznámka
1. 556 8 000 26.7.2001 - 31.8.2001 rekreačná chata ALPINA Tatranská Lomnica,
areál Športcampu
s.r.o.

Poznámka : * cena za prenájom uvedenej nehnuteľnosti bola určená pevnou sumou 8 000,- Sk za dojednané obdobie. Pre účely VDZ MF SR Tatranská Lomnica je uvedená chata nevyužiteľná. Prenajala sa prevádzkovateľom areálu Športcamp-u, ktorí prenájmom prebrali za uvedený objekt zodpovednosť ( hmotnú, za zabezpečenie PO a pod. ).

Názov organizácie: DataCentrum
Sídlo: Cintorínska č. 5, 814 88 Bratislava
Riaditeľ: Ing. Mária Deckerová
Zriaďovateľ: Ministerstvo financií SR
Forma hospodárenia: štátna rozpočtová organizácia
Kontakt: 02/59278210 fax: 02/52961639

por.
číslo
rozloha
(m2 )
cena
( Sk / m2/ rok )
dĺžka nájmu typ priestorov lokalita nájomca poznámka
1. 320 3.000,- 8.2.1993
doba neurčitá
administratívne priestory,
sklad, parkovací box
Bratislava I
Cintorínska č. 5
štátna rozpočtová
organizácia
2. 464 - 31.5.1995
doba neurčitá
administratívne priestory Bratislava I.
Cintorínska č. 5
štátna rozpočtová
organizácia
31.12.2001
predčasne ukončená
3. 95 3.000,- 26.3.1999
1.4.2003
administratívne priestory Bratislava I.
Cintorínska č. 5
verejno právna inštitúcia
4. 141 3.000,- 1.7.2001
31.12.2007
výdaj zdravotných potrieb Bratislava I.
Cintorínska č. 5
s.r.o.
5. 17 3.000,- 31.3.1999
doba neurčitá
administratívne priestory Bratislava I.
Cintorínska č. 5
s.r.o.