Späť Verzia pre tlač

Prenájom nehnuteľností za rok 2002

aktualizované dňa: 14. 07. 2005

1. ŠTVRŤROK

Názov organizácie: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica
Generálny riaditeľ: Ing. Ondrej Mráz
Zriaďovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: štátna rozpočtová organizácia
Kontakt: tel.: 048/449 1111 fax: 048/413 49 89, 413 61 17

za obdobie: 1.1.2002 – 31.3.2002

Por.
číslo
Rozloha
v m2
Cena
(Sk/m2/rok)
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 69,62

16,80
250,-

250,-
1.1.2002 -
31.12.2002
sklady

garáž
DÚ-Marcelová,
Cintorínsky rad 1
fyzická osoba Dodatok č.7- zmluva predĺžená od 1.1.2002 do 31.12.2002
2. 11,70 500,- 1.1.2002 -
31.12.2002
kancelárske priestory DÚ-Topoľčany,
Krušovská 3882/89
s.r.o. Dodatok č.5-zmluva predĺžená od 1.1.2002 do 31.12.2002
3. 42,48

99,73
400,-

250,-
1.1.2002 -
31.12.2002
kancelárske priestory

suterén
DÚ-Želiezovce,
Komenského 8,
a.s. Dodatok č.8-zmluva predĺžená od 1.1.2002 do 31.12.2002
4. 23,81 400,- 1.1.2002 -
31.12.2002
kancelárske priestory DÚ-Želiezovce,
Komenského 8,
a.s. Dodatok č.2-zmluva predĺžená od 1.1.2002 do 31.12.2002
5. 86,29

45,00
400,-

250,-
1.1.2002 -
31.12.2002
kancelárske priestory

garáž
DÚ-Želiezovce,
Komenského 8,
s.r.o. Dodatok č.2- zmluva predĺžená od 1.1.2002 do 31.12.2002
6. 55,47 400,- 1.1.2002 -
31.12.2002
kancelárske priestory DÚ-Želiezovce,
Komenského 8,
a.s. Dodatok č.9-zmluva predĺžená od 1.1.2002 do 31.12.2002
7. 6,00 750,- 1.3.2002 -1.3.2011 vonkajšie priestory budovy DÚ-Topoľčany,
Krušovská 3882/89
a.s.  
8. 52,50 400,- 1.1.2002 –
31.12.2002
kancelárske priestory DÚ-Želiezovce,
Komenského 8,
fyzická osoba Dodatok č.6-zmluva predĺžená od 1.1.2002 do 31.12.2002
9. 25,36 400,- 1.1.2002 –
31.12.2002
kancelárske priestory DÚ-Želiezovce,
Komenského 8,
s.r.o. Dodatok č.2-zmluva predĺžená od 1.1.2002 do 31.12.2002
10. 354,00 250,- 1.3.2002-31.5.2002 kancelárske priestory DÚ-Komárno,
Dunajské nábr.11/b
a.s.  
11. 29,58 250,- 1.3.2002 –
31.12.2002
administratívne priestory DÚ-Komárno,
Dunajské nábr. 11/b
fyzická osoba  
12. 202,85 250,- 1.3.2002 –
31.5.2002
kancelárske priestory DÚ-Komárno,
Dunajské nábr. 11/b
s.r.o.  
13. 46

32,78
1 000,-

850,-
1. 1. 2002 -
31. 12. 2002
obchod

sklad
Partizánske
Makarenkova 213/1
fyzická osoba Dodatok- zmena ceny od 1.1.2002
Dodatok-zmluva predĺžená od 1.1.2002 do 31.12.2002
14. 44

24
2 500,-

850,-
1.7.2000-
30. 6. 2002
obchod

sklad
Partizánske
Nitrianska cesta 60
fyzická osoba nájom predčasne ukončený 1.3.2002
15. 44
24
2 500,-
850,-
1.3.2002- 28.2.2003 obchod
sklad
Partizánske
Nitrianska cesta 60
s. r. o.  
.

Por.
číslo
Rozloha
v m2
Cena
(Sk/m2/rok)
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
16. 39 250,- 1.1.2002-na dobu neurčitú bufet Rimavská Sobota
ul. Francisciho 5
fyzická osoba Dodatok-zmluva predĺžená od 1.1.2002 na dobu neurčitú
17. 6 600,- 1.1.2002 -
31.12.2002
chodbové priestory Senica
Nám.Oslobodenia 6
fyzická osoba  
18. 13 600,- 1.1.2002 -
31.12.2002
chodbové priestory Senica
Nám.Oslobodenia 6
s.r.o.  
19. 138 600,- 1.1.2002 -
31.12.2002
kancelárske
+ sociálne priestory
Senica
Nám.Oslobodenia 6
fyzická osoba  
20. 126 600,- 1.1.2002 -
31.12.2002
kancelárske
+ skladové priestory
Senica
Nám.Oslobodenia 6
fyzická osoba  
21. 106 500,- 1.3.2002 -
28.02.2003
kancelárske priestory Trnava
Hlboká 8/1
fyzická osoba  

Názov organizácie: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Mierová ul. č. 23, 815 11 Bratislava
Generálny riaditeľ: JUDr. Milan J a s e n o v e c
Zriaďovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: Štátna rozpočtová organizácia
Kontakt: tel: 02/48273111

obdobie: 01.01.2002- 31.3.2002

Por.
číslo
Rozloha
(v m2)
Cena
(Sk/m2/rok)
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 80,00 250,00 1.1.2002-doba neurčitá skladové priestory Košice a.s.  
2. 155,87 250,00 1.2.2002-doba neurčitá administratívne priestory Košice š.p.  
3. 96,00 250,00 1.1.2002-31.12.2002 administratívne priestory Gemerská Hôrka s.r.o.  
4. 15,00 250,00 1.1.2001-31.12.2005 pozemok HP Šahy – Hontianska 85 s.r.o. predčasne ukončená zmluva k 31.3.2002
5. 13,10 500,00 1.3.2002-28.2.2007 administratívne priestory Svidník právnická osoba  
6. 24,10
22,60
500,00
250,00
1.2.2002-31.1.2003 zdravotné stredisko Bratislava II fyzická osoba rozšírenie nájmu
7. 22,50 500,00 15.12.2001-14.12.2006 pozemok Bratislava V fyzická osoba predĺženie doby nájmu

Názov organizácie : Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie MF SR, VS – FINANCIE
Sídlo : Tatranská Lomnica č. 128, 059 60
Riaditeľ : Ing. Milan JENČÍK
Zriaďovateľ : Ministerstvo financií SR
Forma hospodárenia : štátna rozpočtová organizácia
Kontakt : tel. : 052 – 4467 561, 4781 801 fax : 052 – 4467 565

obdobie : 01.1.2002 – 31.3.2002

por.
číslo
rozloha
( v m2 )
cena
( Sk/m2/rok )
dĺžka
nájmu
typ priestorov lokalita nájomca poznámka
1. 15 200 01.3.2002
- na dobu neurčitú
bufet VDZ MF SR
Tatranská
Lomnica
č. 128
Fyzická osoba  

Názov organizácie: DataCentrum
Sídlo: Cintorínska č. 5, 814 88 Bratislava
Riaditeľ: Ing. Mária Deckerová
Zriaďovateľ: Ministerstvo financií SR
Forma hospodárenia: štátna rozpočtová organizácia
Kontakt: 02/59278210, fax: 02/52961639

obdobie : od 1.1.2002 – do 31.3.2002

porad.
čísl .
rozloha
( v m2 )
cena
( Sk/m2/rok )
dĺžka nájmu typ priestoru lokalita nájomca poznámka
1. 17 3.000,- 31.3.1999
doba neurčitá
administratívne priestory Bratislava I.
Cintorínska č. 5
s.r.o. 31.3.2002
predčasne ukončený nájom

2. ŠTVRŤROK

Názov ústredného orgánu: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Sídlo: Štefanovičova 5, P.O. BOX 82, 817 82 Bratislava 15
Minister: RNDr. František Hajnovič
Kontakt: Telefónna ústredňa: 59581111

obdobie: 1.4.2002 – 30.6.2002

Por. č. Rozloha
v m2
Cena v
Sk/ m2/Rok
Dĺžka
nájmu
Typ
priestorov
Lokalita Nájomca Poznámka
1 1310,12 5.000,- 01.04. 2002
31.12. 2002
Administratívne priestory Radlin-
ského ul.
Príspevková organizácia  

Názov organizácie : Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica
Generálny riaditeľ: Ing. Ondrej Mráz
Zriaďovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Forma hospodárenia : štátna rozpočtová organizácia
Kontakt: tel.: 048/449 1111
fax: 048/413 49 89, 413 61 17

obdobie: 1.4.2002 – 30.6.2002

Por.
číslo
Rozloha
v m2
Cena
(Sk/m2/rok)
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 86,29

45,00
400,-

250,-
1.1.2002 -
31.12.2002
kancelárske priestory

garáž
DÚ-Želiezovce,
Komenského 8,
s.r.o. Zmluva zrušená od 1.4.2002
2. 354,00 250,- 1.3.2002-31.5.2002 kancelárske priestory DÚ-Komárno,
Dunajské nábr.11/b
a.s. Dodatok - zmluva predĺžená od 1.6.2002 do 30.6.2002
3. 202,85 250,- 1.3.2002 –
31.5.2002
kancelárske priestory DÚ-Komárno,
Dunajské nábr. 11/b
s.r.o. Dodatok – zmluva predĺžená od 1.6.2002 do 30.6.2002
4. 24,81 400,- 1.6.2002 –31.12.2002 kancelárske priestory , chodba a sociálne priestory DÚ Želiezovce,
Komenského 8
a. s.  
5. 154 600,- 1.4.2002-31.3.2007 kancelárske priestory Senica
Nám. Oslobodenia 6
fyzická osoba  
6. 103,25 500,- 1.10.2001-
30.9.2011
kancelárske priestory Piešťany
Záborského 40
s. r. o. od 1.6.2002 zníženie m2 prenajatej plochy na 48,96
7. 16 300,- 1.5.2002-31.12.2002 garáž Košice IV.
Južná trieda 8
súkromná osoba  

Názov organizácie: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Mierová ul. č. 23, 815 11 Bratislava
Generálny riaditeľ: JUDr. Milan J a s e n o v e c
Zriaďovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: Štátna rozpočtová organizácia
Kontakt: tel: 02/48273111

obdobie: 01.04.2002-30.6.2002

Por.
číslo
Rozloha
(v m2)
Cena
(Sk/m2/rok)
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 26,17 1.800,00 1.4.2002-15.5.2002 nebytové priestory Bratislava s.r.o.  
2. 26,00 62,82 EUR 1.4.2002-7.6.2002 nebytové priestory Bratislava s.r.o.  
3. 125,85 62,82 EUR 1.4.2002-31.5.2002 nebytové priestory Bratislava s.r.o.  
4. 6,275 2.600,00 1.4.2002-31.5.2002 nebytové priestory Bratislava živnostník  
5. 6,275 2.600,00 1.4.2002-4.6.2002 nebytové priestory Bratislava živnostník  
6. 130,00 83,56 EUR 1.4.2002-doba neurčitá nebytové priestory Bratislava s.r.o.  
7. 787,62 117,50 EUR 1.4.2002-doba neurčitá nebytové priestory Bratislava a.s.  
8. 16,00 1.000,00 1.5.2002-30.4.2005 pozemok Brodské s.r.o.  
9. 1,00 4.000,00 11.4.2002-11.4.2007 nebytový priestor Ubľa fyzická osoba nápojový automat
10. 11,445 500,00 25.4.2002-25.4.2003 nebytový priestor Makov a.s.  
11. 40,43 3000,00 1.1.2002-31.12.2002 banka Bratislava V, Viedenská cesta a.s. zmluva ukončená 15.4.2002
12. 5,83 25000,00 1.5.2001-30.6.2006 špedičné služby Bratislava V, D-HP Čuňovo právnická osoba zmluva ukončená 30.4.2002
13. 15,00 250,00 1.1.2001-31.12.2005 pozemok HP Šahy s.r.o. zmluva ukončená 2.4.2002

3. ŠTVRŤROK

Názov organizácie : Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica
Generálny riaditeľ: Ing. Ondrej Mráz
Zriaďovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: štátna rozpočtová organizácia
Kontakt: tel.: 048/449 1111 fax: 048/413 49 89, 413 61 17

obdobie: 1.7.2002 – 30.9.2002

Por.
číslo
Rozloha
v m2
Cena
(Sk/m2/rok)
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 61,48 400,- 1.8.2002 -
31.12.2002
kancelárske priestory DÚ-Želiezovce,
Komenského 8
s.r.o.  
2. 23,81 400,- 1.7.2002 -
31.12.2002
kancelárske priestory DÚ-Želiezovce,
Komenského 8
fyzická osoba  
3. 36 2 447,90 1.1.2001-
31.12.2005
časť strechy DR SR pracovisko Prešov
ul. Hurbanistov 3
a. s. dodatok k zmluve zmena ceny – od 11.7.2002

Názov organizácie: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Mierová ul. č. 23, 815 11 Bratislava
Generálny riaditeľ: JUDr. Milan J a s e n o v e c
Zriaďovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: Štátna rozpočtová organizácia
Kontakt: tel: 02/48273111

obdobie: 01.07.2002-30.09.2002

Por.
číslo
Rozloha
(v m2)
Cena
(Sk/m2/rok)
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 22,016 500,00 21.06.2002-21.03.2003 nebytové priestory Svrčinovec s.r.o. predĺženie nájmu
2. 29,437 500,00 16.06.2002-16.06.2003 nebytové priestory Svrčinovec s.r.o. predĺženie nájmu
3. 21,497 500,00 12.07.2002-22.06.2005 nebytové priestory Svrčinovec s.r.o. predĺženie nájmu
4. 22,016 500,00 16.07.2002-16.06.2005 nebytové priestory Svrčinovec s.r.o. predĺženie nájmu
5. 30,156 500,00 18.07.2002-19.06.2005 nebytové priestory Svrčinovec a.s. predĺženie nájmu
6. 15,156 500,00 20.06.2002-20.06.2003 nebytové priestory Svrčinovec s.r.o. predĺženie nájmu
7. 30,956 500,00 10.07.2002-16.06.2005 nebytové priestory Svrčinovec s.r.o. predĺženie nájmu
8. 45,453 500,00 18.07.2002-02.08.2005 nebytové priestory Svrčinovec s.r.o. predĺženie nájmu
9. *2 208,00 m 20,00 01.06.2002-31.05.2005 nebytové priestory Martin s.r.o. *odstavené plochy parkoviska
10. 787,62 117,50 EUR 01.04.2002-30.09.2002 administratívne priestory Bratislava a.s. ukončenie nájmu
11. 116,00 200,00 01.12.2002-31.12.2002 administratívne priestory Gemerská Hôrka živnostník predĺženie nájmu
12. 63,00 150,00 01.12.2000-31.12.2002 sklady Gemerská Hôrka živnostník predĺženie nájmu
13. 140,00 100,00 01.12.2000-31.12.2002 hospodársky dvor Gemerská Hôrka živnostník predĺženie nájmu
14. 2 489,00 1 000,00 01.07.2002-30.06.2005 pozemok
(plocha pod stavbou)
Brodské s.r.o.  
15. 50,00 10,00 01.07.2002-30.06.2005 pozemok
(ostatná plocha)
Brodské s.r.o.  
16. 54,81 500,00
250,00
01.02.2002-31.12.2005 zdravotné stredisko
spoločné priestory
Bratislava fyzická osoba predĺženie nájmu
17. 93,20 500,00
250,00
01.01.2002-31.12.2005 zdravotné stredisko
spoločné priestory
Bratislava fyzická osoba predĺženie nájmu
18. 52,42 500,00
250,00
21.01.1998-31.12.2005 zdravotné stredisko
spoločné priestory
Bratislava fyzická osoba predĺženie nájmu
19. 39,70 500,00
250,00
21.01.1998-08.12.2005 zdravotné stredisko
spoločné priestory
Bratislava fyzická osoba predĺženie nájmu
20. 9,00 3 000,00 01.01.2002-30.09.2002 kancelárske priestory Bratislava fyzická osoba ukončenie nájmu

4. ŠTVRŤROK

Názov organizácie: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Mierová ul. č. 23, 815 11 Bratislava
Generálny riaditeľ: JUDr. Milan J a s e n o v e c
Zriaďovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: Štátna rozpočtová organizácia
Kontakt: tel: 02/48273111

obdobie: 01.10.2002-31.12.2002

Por.
číslo
Rozloha
(v m2)
Cena
(Sk/m2/rok)
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 27,30 500,- 01.10.2002-01.10.2003 nebytové priestory Martin s.r.o.  
2. 19,01 500,- 26.01.2002-31.12.2005 nebytové priestory Makov s.r.o. predĺžený nájom
3. 27,41 500,- 01.11.2002-01.11.2005 nebytové priestory Makov fyzická osoba  
4. 6,00 500,- 01.11.2002-01.11.2003 nebytové priestory Martin fyzická osoba  
5. 22,984 500,- 16.10.2002-31.12.2004 nebytové priestory Svrčinovec s.r.o. predĺžený nájom
6. 18,00 500,- 23.10.2002-01.01.2004 nebytové priestory Martin fyzická osoba predĺžený nájom
7. 30,956 500,- 01.11.2002-01.11.2003 nebytové priestory Svrčinovec s.r.o. predĺžený nájom
8. 22,90 3 000,- 01.05.2001-30.04.2006 nebytové priestory Bratislava V. právnická osoba ukončenie dohodou k 31.12.2002
9. 23,80 3 000,- 04.12.2002-31.11.2003 nebytové priestory Bratislava V. právnická osoba  
10. 14,50 3 000,- 01.12.2002-30.11.2003 nebytové priestory Bratislava Jarovce právnická osoba  
11. 34,73 3 000,- 01.01.2002-31.12.2002 nebytové priestory Bratislava V. právnická osoba ukončenie nájmu
12. 19,00 3 000,- 01.01.2002-31.12.2002 nebytové priestory Bratislava II. fyzická osoba ukončenie nájmu
13. 266,20 250,- 01.04.1999-31.03.2004 nebytové priestory Nitra právnická osoba ukončenie nájmu k 31.12.2002
14. 106,30 250,- 01.04.1999-31.03.2004 nebytové priestory Nitra právnická osoba ukončenie nájmu k 31.12.2002
15.   1 500,- ročne 01.12.2002-31.12.2007 reklamná tabuľa Svidník v.o.s.  
16. 44,20 500,- 01.11.2002-31.10.2007 kancelárske priestory Vyšné Nemecké s.r.o.  
17. 18,80 500,- 02.10.2002-31.03.2005 kancelárske priestory Vyšné Nemecké a.s.  
18. 53,17 500,- 2.10.2002-31.12.2002 nebytové priestory Štúrovo s.r.o. ukončenie nájmu
19. 37,86 500,- 21.10.2002-31.12.2007 nebytové priestory Štúrovo fyzická osoba  
20. 46,33 500,- 21.10.2002-31.12.2007 nebytové priestory Štúrovo s.r.o.  
21. 22,09 100,- 21.10.2002-31.12.2007 nebytové priestory Štúrovo fyzická osoba  

Názov organizácie: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie MF SR, VS – FINANCIE
Sídlo : Tatranská Lomnica č. 128, 059 60
Riaditeľ : Ing. Milan JENČÍK
Zriaďovateľ : Ministerstvo financií SR
Forma hospodárenia : štátna rozpočtová organizácia
Kontakt : tel. : 052 – 4467 561, 4781 801 fax : 052 – 4467 565

obdobie : 01.10.2002 – 31.12.2002

por.
číslo
rozloha
( v m2 )
cena
( Sk/m2/rok )
dĺžka
nájmu
typ priestorov lokalita nájomca poznámka
1. 15 200 01.3.2002
31.12.2002
bufet VDZ MF SR
Tatranská
Lomnica
č. 128
Fyzická osoba ukončenie nájmu