Späť Verzia pre tlač

Prenájom nehnuteľností za rok 2003

aktualizované dňa: 14. 07. 2005

1. ŠTVRŤROK

Názov organizácie: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica
Generálny riaditeľ: Ing. Mária Machová, PhD.
Zriaďovateľ : Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: štátna rozpočtová organizácia
Kontakt: tel.: 048/449 1111 fax: 048/413 49 89, 413 61 17

obdobie: 1.1.2003 – 31.3.2003

Por.
číslo
Rozloha
v m2
Cena (Sk/m2/rok) Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 21 150,- 1.2.2003-31.12.2005 výdajňa jedál Košice IV. a V.
Južná trieda č. 8
s.r.o. Dodatok č. 1 z 31.1.2003 – zmena dĺžky nájmu, výmery a ceny
2. 288,55 1000,- 1.1.1998-30.9.2003 nebytové priestory Rožňava ul. Zeleného stromu č. 10 a. s. Dodatok č. 1 z 13.4.2003- zmena ceny nájmu
3. 6 600,- 1.1.2002-31.3.2003 chodbové priestory Senica, Nám. Oslobodenia 6 FO Nájom ukončený k 31.3.2003
4. 13 600,- 1.4.2002-31.3.2003 chodbové priestory Senica, Nám. Oslobodenia 6 s. r. o. Nájom ukončený k 31.3.2003
5. 138 600,- 1.1.2002-31.3.2003 kancelárske a sociálne priestory Senica, Nám. Oslobodenia 6 FO Nájom ukončený k 31.3.2003
6. 126 600,- 1.1.2002-31.3.2003 kancelárske a skladové priestory Senica, Nám. Oslobodenia 6 FO Nájom ukončený k 31.3.2003
7. 33 600,- 1.1.2003- 31.3.2003 chodbové priestory Senica, Nám. Oslobodenia 6 FO Nájom ukončený k 31.3.2003
8. 90 600,- 1.1.2003- 31.3.2003 kancelárske priestory Senica, Nám. Oslobodenia 6 FO Nájom ukončený k 31.3.2003
9. 106 500,- 1.3.2003-29.2.2004 kancelárske priestory Trnava, Hlboká 8/1 FO  
10. 44
24
2 500,-
850,-
1.3.2002-28.2.2003 obchod
sklad
Partizánske, Nitrianska cesta 60 s. r. o. Nájom ukončený k 28.2.2003
11. 10 2 300,- 1.1.2003-na dobu neurčitú kancelárske priestory Pezinok, Moyzesova 2 a. s.  
12. 69,62
16,80
250,-
250,-
1.1.2003-31.12.2003 sklady
garáž
DÚ Marcelová , Cintorínsky rad 1 FO Dodatok č. 8 zo dňa 21.3.2003, účinný od 1.1.2003 – zmena dĺžky nájmu
13. 11,70 500,- 1.1.2003-30.6.2003 kancelárske priestory DÚ Topoľčany, Krušovská 3882/89 s. r. o. Dodatok č. 6 zo dňa 1.3.2003, účinný od 1.1.2003 - zmena dĺžky nájmu
14. 42,48
99,73
400,-
250,-
1.1.2003-31.12.2003 kancelárske priestory
suterén
DÚ Želiezovce, Komenského 8 a. s. Dodatok č. 9 zo dňa 12.2.2003 – zmena dĺžky nájmu
15. 55,47 400,- 1.1.2003-31.12.2003 kancelárske priestory DÚ Želiezovce, Komenského 8 a. s. Dodatok č. 10 zo dňa 27.1.2003, účinný od 1.1.2003- zmena dĺžky nájmu
16. 52,50 400,- 1.1.2003- 31.12.2003 kancelárske priestory DÚ Želiezovce, Komenského 8 s. r. o. Dodatok č. 7 zo dňa 2.1.2003, účinný od 1.1.2003- zmena dĺžky nájmu
17. 25,36 400,- 1.1.2003-31.12.2003 kancelárske priestory DÚ Želiezovce, Komenského 8 s. r. o. Dodatok č. 3 zo dňa 2.1.2003, účinný od 1.1.2003- zmena dĺžky nájmu
18. 23,81 400,- 1.1.2003-31.12.2003 kancelárske priestory DÚ Želiezovce, Komenského 8 FO Dodatok č. 1 zo 2.1.2003, účinný od 1.1.2003- zmena dĺžky nájmu
19. 24,81 400,- 1.1.2003-31.12.2003 kancelárske priestory DÚ Želiezovce, Komenského 8 s. r. o. Dodatok č. 2 zo dňa 2.1.2003, účinný od 1.1.2003 – zmena dĺžky nájmu
20. 61,48 400,- 1.1.2003-31.12.2003 kancelárske priestory DÚ Želiezovce, Komenského 8 s. r. o. Dodatok č. 1 zo dňa 2.1.2003, účinný od 1.1.2003-zmena dĺžky nájmu
21. 29,58 250,- 1.1.2003-30.9.2003 kancelárske priestory DÚ Komárno, Dunajské nábrežie 11/b FO Dodatok č. 2 zo dňa 2.1.2003, účinný od 1.1.2003-zmena dĺžky nájmu
22. 15,5 400,- 1.1.2003-1.1.2005 skladové priestory DÚ Humenné FO  

Názov organizácie: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Mierová ul. č. 23, 815 11 Bratislava
Generálny riaditeľ: JUDr. Milan J a s e n o v e c
Zriaďovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: Štátna rozpočtová organizácia
Kontakt: tel.: 02/48273111

obdobie: 01.01.2003-31.03.2003

Por.
číslo
Rozloh
(v m2)
Cena
(Sk/m2/rok)
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 22,900 3.000,00 01.01.2003-31.12.2003 nebytové priestory Bratislava V. fyzická osoba  
2. 3,200 3.000,00 01.01.2003-31.12.2003 nebytové priestory Bratislava Jarovce fyzická osoba  
3. 34,730 3.000,00 01.01.2003-31.12.2003 kancelárske priestory Bratislava V. právnická osoba  
4. 169,960 250,00 01.03.2003-31.12.2003 nebytové priestory Bratislava V. právnická osoba  
5. 1,000 6.000,00 01.01.2003-01.01.2004 nebytové priestory Svrčinovec fyzická osoba  
6. 158,950 250,00 01.01.2003- doba neurčitá nebytové priestory Prešov právnická osoba zmena výmery
7. 266,200 250,00 01.01.2003-31.142.2007 nebytové priestory Nitra právnická osoba  
8. 106,300 250,00 01.01.2003-31.12.2007 nebytové priestory Nitra právnická osoba  
9. 140,000 100,00 01.01.2003-31.03.2003 hospodársky dvor Gemerská Hôrka živnostník  
10. 116,000 200,00 01.01.2003-31.03.2003 administratívne priestory Gemerská Hôrka živnostník  
11. 63,000 150,00 01.01.2003-31.03.2003 sklady Gemerská Hôrka živnostník  
12. 21,700 250,00 01.02.2003-31.05.2005 nebytové priestory Čierna nad Tisou fyzická osoba  

2. ŠTVRŤROK

Názov organizácie: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica
Generálny riaditeľ: Ing. Mária Machová, PhD.
Zriaďovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: štátna rozpočtová organizácia
Kontakt: tel.: 048/449 1111 fax: 048/413 49 89, 413 61 17

obdobie: 1.4.2003 – 30.6.2003

Por.
číslo
Rozloha
v m 2
Cena
(Sk/m 2 )
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 38,44 800,- 1.4.2003 -
na dobu neurčitú
kancelársky priestor Veľké Kapušany, POH č. 75 s.r.o.  
2. 6 600,- 1.1.2002-30.6.2003 chodbové priestory Senica, Nám. Oslobodenia 6 FO nájom ukončený k 30.6.2003
3. 138 600,- 1.1.2002-
30.6.2003
kancelárske + sociálne priestory Senica, Nám. Oslobodenia 6 FO nájom ukončený k 30.6.2003
4. 126 600,- 1.1.2002-
30.6.2003
kancelárske + skladové priestory Senica, Nám. Oslobodenia 6 FO nájom ukončený k 30.6.2003
5. 33 600,- 1.1.2003-
30.6.2003
chodbové priestory Senica, Nám. Oslobodenia 6 FO nájom ukončený k 30.6.2003
6. 90 600,- 1.1.2003-
30.6.2003
kancelárske priestory Senica, Nám. Oslobodenia 6 FO nájom ukončený k 30.6.2003

Názov organizácie: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Mierová ul. č. 23, 815 11 Bratislava
Generálny riaditeľ: Ing. Jozef G ö n c z ö l
Zriaďovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: Štátna rozpočtová organizácia
Kontakt: tel: 02/48273111

obdobie: 01.04.2003-30.06.2003

Por.
číslo
Rozloha
(v m2 )
Cena
(Sk/m2/rok)
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 26,260 500,00 11.04.2003-30.04.2004 nebytové priestory Svrčinovec fyzická osoba  
2. 11,445 500,00 25.04.2002-25.04.2003 nebytové priestory Makov a.s. ukončený nájom
3. 15,156 500,00 21.06.2003-31.05.2004 nebytové priestory Svrčinovec s.r.o. predĺžený nájom
4. 22,016 500,00 22.06.2003-31.05.2004 nebytové priestory Svrčinovec s.r.o. predĺžený nájom
5. 169,960 250,00 01.03.2003-30.06.2003 nebytové priestory Bratislava - Jarovce právnická osoba ukončenie nájmu
6. 331,000 500,00 01.01.2003-doba neurčitá nebytové priestory Žiar nad Hronom s.r.o. predĺženie nájmu
7. 15,000 500,00 01.01.2003-doba neurčitá nebytové priestory Milhosť s.r.o. dodatok 3/2003/Col
8. 20,000 500,00 01.01.2003-doba neurčitá nebytové priestory Milhosť s.r.o. dodatok 4/2003/Col
9. 4 ks pútačov 20.000,-/rok 01.01.2003-31.12.2006 nebytové priestory Milhosť s.r.o. dodatok 3/2003/Col
10. 40,000 750,00 01.06.1998-31.12.2004 pozemok Trstená - cesta s.r.o. predĺžený nájom
11. 42,000 750,00 01.06.1998-03.05.2008 pozemok Trstená - cesta s.r.o. predĺžený nájom
12. 192,000 250,00 16.12.1996-31.12.2003 pozemok Trstená - cesta s.r.o. predĺžený nájom
13. 4,130 450,00 01.06.2001-31.12.2004 nebytové priestory Novoť s.r.o. predĺžený nájom
14. 44,200 500,00 01.05.2003-01.05.2008 kancelárske priestory Vyšné Nemecké s.r.o.  
15. 24,200 500,00 01.06.2003-01.06.2008 kancelárske priestory Vyšné Nemecké s.r.o.  
16. 6,000 500,00 01.10.1999-01.06.2003 kancelárske priestory Vyšné Nemecké s.r.o. ukončenie nájmu
17. 44,200 500,00 01.11.2002-01.04.2003 kancelárske priestory Vyšné Nemecké s.r.o. ukončenie nájmu
18. 21,700 250,00 01.02.2003-01.07.2003 garáž Čierna nad Tisou fyz. osoba ukončenie nájmu
19. 9,500 250,00 01.07.2001-30.06.2006 administratívne priestory HP Komárno s.r.o. predĺženie nájmu


Názov organizácie: Správa finančnej kontroly Bratislava
Sídlo: Drieňova ul. č. 34 82625 Bratislava
Riaditeľ: Ing. Peter Hrnek, CSc.
Zriaďovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: Štátna rozpočtová organizácia
Kontakt: tel: 02/43413560

obdobie: 01.04.2003-30.06.2003

Por.
číslo
Rozloha
(v m 2 )
Cena
(Sk/m 2 /rok)
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 48.00 1000 01.06.2003-31. 12. 2003 Parkovacie miesta Bratislava-Ružinov a. s.  
2. 12,00 1000 01.06.2003-31.12.2003 Parkovacie miesta Bratislava-Ružinov s.r.o.  
3. 36,00 1000 15. 06. 2003-31. 12. 2003 Parkovacie miesta Bratislava-Ružinov spol. s r.o.  

3. ŠTVRŤROK

Názov organizácie: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica
Generálny riaditeľ: Ing. Mária Machová, PhD.
Zriaďovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: štátna rozpočtová organizácia
Kontakt: tel.: 048/449 1111 fax: 048/413 49 89, 413 61 17

obdobie: 1.7.2003 – 30.9.2003

Por.
číslo
Rozloha
v m2
Cena
(Sk/m2)
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 44 1000,- 1.9.2003 -
31.8.2004
nebytový priestor Nitrianska cesta 60, Partizánske FO  
2. 24 850,- 1.9.2003 -
31.8.2004
nebytový priestor Nitrianska cesta 60, Partizánske FO  
3. 11,70 500,- 1.7.2003-31.12.2003 nebytový priestor Krušovská 3882/89, Topoľčany s. r. o. Dodatok č. 7 –zmluva predĺžená od 1.7.2003-31.12.2003
4. 16,5 4125,- 1.10.1998-na dobu neurčitú garáž Matuškova, Dolný Kubín, FO Zmluva ukončená k 31.8.2003

Názov organizácie: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Mierová ul. č. 23, 815 11 Bratislava
Generálny riaditeľ: Ing. Jozef G ö n c z ö l
Zriaďovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: Štátna rozpočtová organizácia
Kontakt: tel: 02/48273111

obdobie: 01.07.2003-30.09.2003

Por.
číslo
Rozloha
(v m2)
Cena
(Sk/m2/rok)
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 81,50 500,00 01.08.2003-30.04.2004 pozemok Jarovce s.r.o.  
2. 25,30 500,00 01.08.2003-31.07.2008 kancelárske priestory Vyšné Nemecké s.r.o.  
3. 23,38 500,00 24.08.2003-31.12.2007 nebytové priestory Štúrovo s.r.o. dodatok – zmena prenajatej plochy
4. 14,91 500,00 01.09.2003-31.12.2007 nebytové priestory Štúrovo fyzická osoba dodatok – zmena prenajatej plochy
5. 20,00 250,00 01.09.2003-30.04.2004 pozemok Šahy a.s.  
6. 20,00 250,00 01.09.2003-30.04.2004 pozemok Šahy a.s.  
7. 29,437 500,00 01.07.2003-31.05.2004 nebytový priestor Svrčinovec s.r.o. predĺženie nájmu

4. ŠTVRŤROK

Názov organizácie: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica
Generálny riaditeľ: Ing. Mária Machová, PhD.
Zriaďovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: štátna rozpočtová organizácia
Kontakt: tel.: 048/449 1111 fax: 048/413 49 89, 413 61 17
obdobie: 1.10.2003 – 31.12.2003

za obdobie: 1.10.2003 – 31.12.2003

Por. číslo Rozloha v m2 Cena
(Sk/m2)
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 29,58 250,- 1.10.2003-31.12.2003 Kancelárske
priestory
Komárno,
Dunajské nábr. 1/b
FO Dodatok č.3 –zmluva predĺžená od 1.10.2003-31.12.2003
2. 288,55 883,73 1.10.2003-30.9.2008 Administratívna budova Rožňava a.s. Dodatok č.2 –zmluva predĺžená od 1.10.2003–30.9.2008
3. 502 250,- 1.10.2003 na dobu 4 rokov Kancelárske priestory Kežmarok PO Dodatok č. 1 zmena ceny od 1.10.2003
4. 0,312 250,- 1.10.2003 na dobu 5 rokov chodba Banská Bystrica, Lazovná 63 FO  

Názov organizácie: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Mierová ul. č. 23, 815 11 Bratislava
Generálny riaditeľ: Ing. Jozef G ö n c z ö l
Zriaďovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: Štátna rozpočtová organizácia
Kontakt: tel: 02/48273111

obdobie: 01.10.2003-31.12.2003

Por.
číslo
Rozloha
(v m2)
Cena
(Sk/m 2 /rok)
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 27,30 500,00 01.10.2003-30.04.2004 nebytové priestory Martin s.r.o. predĺžený nájom
2. 6,00 500,00 01.11.2003-30.04.2004 nebytové priestory Martin fyzická osoba predĺžený nájom
3. 13,80 1000,00 01.11.2003-31.12.2004 kancelárske priestory Bardejov a.s.  
4. 44,20 500,00 01.05.2003-01.11.2003 kancelárske priestory Vyšné Nemecké s.r.o. ukončenie nájmu
5. 4,25 600,00 20.03.2000-30.04.2004 kancelárske priestory Novoť a.s. predĺženie nájmu
6. 20,00 750,00 01.12.2003-30.11.2008 pozemok Trstená pr. osoba  
7. 192,00 250,00 13.12.1994-30.04.2004 pozemok Trstená pr. osoba predĺženie nájmu
8. 22,90 3000,00 01.01.2003-30.04.2004 nebytové priestory Bratislava V. fyzická osoba predĺženie nájmu
9. 23,80 3000,00 04.12.2002-30.04.2004 nebytové priestory Bratislava V. pr. osoba predĺženie nájmu