Späť Verzia pre tlač

Prenájom nehnuteľností za rok 2004

aktualizované dňa: 14. 07. 2005

1. ŠTVRŤROK

Názov organizácie: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica
Generálny riaditeľ: Ing. Mária Machová, PhD.
Zriaďovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: štátna rozpočtová organizácia
Kontakt: tel.: 048/4393 111
fax: 048/413 49 89, 413 61 17

obdobie: 1.1.2004 - 31.3.2004

Por. číslo Rozloha v m2 Cena (Sk/m2) Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 106 500,- 1.3.2003 - 29.2.2004 Kancelárske priestory Trnava, Hlboká 8/1 FO Ukončenie nájmu

Názov organizácie: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Mierová ul. č. 23, 815 11 Bratislava
Generálny riaditeľ: Ing. Jozef G ö n c z ö l
Zriaďovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: Štátna rozpočtová organizácia
Kontakt: tel: 02/48273111

obdobie: 01.01.2004-31.03.2004

Por.č Rozloha (v m2) Cena
(Sk/m2/rok)
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 24,48 300,00 01.02.2004-30.04.2004 nebytové priestory HP Komárno a.s.
2. 13,80 1.000,00 01.01.2004-20.01.2004 administratívne priestory Bardejov a.s.
3. 13,80 1.000,00 21.01.2004-30.04.2004 administratívne priestory Bardejov s.r.o.
4. 14,00 250,00 10.12.1997-30.04.2004 pozemok Bratislava V. fyzická osoba predĺženie nájmu
5. 14,50 3.000,00 01.12.2002-30.04.2004 zmenáreň Bratislava V., Jarovce právnická osoba predĺženie nájmu
6. 82,60 500,00 01.01.2002-30.04.2004 kancelárske priestory Bratislava V. fyzická osoba predĺženie nájmu
250,00
7. 8,00 500,00 01.01.2004-31.12.2004 administratívne priestory HP - Kráľ fyzická osoba
8. 4,00 190,00 01.01.2004-30.04.2004 kancelárske priestory Trstená s.r.o. zmena názvu firmy
9. 192,00 250,00 01.01.2004-30.04.2004 pozemok Trstená s.r.o. zmena názvu firmy
10. 30,22 500,00 21.10.2002.-30.04.2004 nebytové priestory Štúrovo s.r.o. dodatok z 1.2.2004 zmena doby nájmu
11. 10,80 650,00 01.05.202-30.04.2004 nebytové priestory Šahy fyzická osoba dodatok z 30.1.2004
zmena doby nájmu
12. 12,90 650,00 01.05.2002-30.04.2004 nebytové priestory Šahy s.r.o. dodatok z 1.2.2004 zmena doby nájmu
13. 12,90 650,00 01.05.2002-30.4.2004 nebytové priestory Šahy v.o.s. dodatok z 30.1.2004
zmena doby nájmu
14. 2 ks rekl. zariad. 5.000,00/ks 01.01.2001-30.04.2004 pozemok Šahy s.r.o. dodatok z 30.1.2004
zmena doby nájmu
15. 15,00 250,00 01.01.2001-30.04.2004 pozemok Šahy s.r.o dodatok z 30.1.2004
zmena doby nájmu
16. 7,53 650,00 15.4.2002-30.04.2004 nebytové priestory Šahy s.r.o. dodatok z 30.1.2004
zmena doby nájmu
17. 15,00 250,00 01.01.2001-30.04.2004 pozemok Šahy s.r.o. dodatok z 9.2.2004
zmena doby nájmu
18. 8,32 650,00 15.04.2002-30.04.2004 nebytové priestory Šahy s.r.o. dodatok z 9.2.2004
zmena doby nájmu
19. 45,00 250,00 01.01.2001-30.04.2004 pozemok Šahy maď. št. org. dodatok z 31.1.2004
zmena doby nájmu
20. 42,00 250,00 01.01.2004-30.04.2004 pozemok Šahy maď. št. org. dodatok z 11.2.2004
zmena doby nájmu
21. 9,00 650,00 01.10.2000-30.04.2004 nebytové priestory Šahy maď. a.s. dodatok z 31.1.2004
zmena doby nájmu
22. 30,956 500,00 01.01.2001-31.01.2004 nebytové priestory Svrčinovec s.r.o. ukončenie nájmu
23. 29,437 500,00 17.06.2003-31.03.2004 nebytové priestory Svrčinovec s.r.o. ukončenie nájmu
24. 18,00 500,00 01.01.2004-31.12.2008 kancelárske priestory Vyšné Nemecké s.r.o.
25. 28,00 500,00 01.02.2004-31.03.2009 kancelárske priestory Vyšné Nemecké s.r.o.
26. 29,30 500,00 01.04.2000-08.02.2004 kancelárske priestory Vyšné Nemecké s.r.o. ukončenie nájmu

2. ŠTVRŤROK

Názov organizácie: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica
Generálny riaditeľ: Ing. Mária Machová, PhD.
Zriaďovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: Štátna rozpočtová organizácia
Kontakt: tel.: 048/4393 111
fax: 048/413 49 89, 413 61 17

obdobie:1.4.2004 – 30.6.2004

Por. č Rozloha v m2 Cena (Sk/m2) Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 11,70 500,- 1.1.2004-
31.3.2004
Kancelárske priestory Topoľčany,
Krušovská 3882/89
PO Ukončenie nájmu
2. 25,39 472,63 22.3.2004-
31.5.2004
Kancelárske priestory Želiezovce,
Komenského 8
PO Ukončenie nájmu
3. 29,58 250,- 1.1.2004 –
31.3.2004
Kancelárske priestory Komárno
Dunajské nábr. 11/b
FO Ukončenie nájm u
4. 98,8 24 700,- 14.7.1998 –
31.4.2004
Kancelárske priestory Liptovský Mikuláš
Hollého 3
FO Ukončenie nájmu
5. 34,05 500,- 1.4.2004 –
na dobu neurčitú
Výdajňa stravy Banská Bystrica
Lazovná 61
PO Prenájom

Názov organizácie: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Mierová ul. č. 23, 815 11 Bratislava
Generálny riaditeľ: Ing. Jozef G ö n c z ö l
Zriaďovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: Štátna rozpočtová o rganizácia
Kontakt: tel: 02/48273111

obdobie: 01.04.2004-30.06.2004

Por.č Rozloha
(v m2)
Cena
(Sk/m2/rok)
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 17,90 500,00
8.950,00
01.04.2004-31.03.2009 kancelárske priestory Vyšné Nemecké s.r.o.
2. 21,50 500,00 01.04.2004-27.05.2004 kancelárske priestory Vyšné Nemecké s.r.o. ukončenie nájmu
3. 81,50 500,00 01.08.2003-31.03.2006 pozemok Bratislava - Jarovce právn. osoba predĺženie nájmu
4. 14,50 3.000,00 01.12.2002-31.12.2004 kancelárske priestory Bratislava - Jarovce právn. osoba predĺženie nájmu
5. 22,90 5.240,00 01.01.2003-31.07.2004 kancelárske priestory Bratislava - Čuňovo fyz. osoba predĺžene nájmu
6. 23,80 3.000,00 04.12.2002-30.04.2004 kancelárske priestory B ratislava - Čuňovo právn. osoba ukončenie nájmu
7. 23,80 3.000,00 01.05.2001-30.04.2004 kancelárske priestory Bratislava - Čuňovo právn. osoba ukončenie nájmu
8. 23,80 3.000,00 01.05.2001-30.04.2004 kancelárske priestory Bratislava - Čuňovo právn. osoba ukončenie nájmu
9. 23,80 3.000,00 01.05.2001-30.04.2004 kancelárske priestory Bratislava - Čuňovo právn. osoba ukončenie nájmu
10. 23,80 3.000,00 01.05.2001-30.04.2004 kancelárske priestory Bratislava - Čuňovo právn. osoba ukončenie nájmu
11. 23,80 3.000,00 01.05.2001-30.04.2004 kancelárske priestory Bratislava - Čuňovo právn. osoba ukončenie nájmu
12. 23,80 3.000,00 01.05.2001-30.04.2004 kancelárske priestory Bratislava - Čuňovo právn. osoba ukončenie nájmu
13. 23,80 3.000,00 01.05.2001-30.04.2004 kancelárske priestory Bratislava - Čuňovo právn. osoba ukončenie nájmu
14. 25,00 3.000,00 01.05.2001-30.04.2004 kancelárske priestory Bratislava - Čuňovo právn. osoba ukončenie nájmu
15. 23,80 3.000,00 01.05.2001-30.04.2004 kancelárske priestory Bratislava - Čuňovo právn. osoba ukončenie nájmu
16. 28,70
53,90
500,00
250,00
01.05.2001-30.04.2004 nebytové priestory Bratislava - Čuňovo právn. osoba ukončenie nájmu
17. 14,00 250,00 01.05.2001-30.04.2004 pozemok Bratislava Petržalka právn. osoba ukončenie nájmu
18. 5,83 25.000,00 01.05.2001-30.04.2004 kancelárske priestory Bratislava - Čuňovo právn. osoba ukončenie nájmu
19. 5,83 25.000,00 01.05.2001-30.04.2004 kancelárske priestory Bratislava - Čuňovo právn. osoba ukončenie nájmu
20. 5,83 25.000,00 01.05.2001-30.04.2004 kancelárske priestory Bratislava - Čuňovo právn. osoba ukončenie nájmu
21. 5,83 25.000,00 01.05.2001-30.04.2004 kancelárske priestory Bratislava - Čuňovo právn. osoba ukončenie nájmu
22. 5,83 25.000,00 01.05.2001-30.04.2004 kancelárske priestory Bratislava - Čuňovo právn. osoba ukončenie nájmu
23. 18,48
16,25
3.000,00
190,00
01.05.2001-30.04.2004 kancelárske priestory Bratislava - Petržalka právn. osoba ukončenie nájmu
24. 9,50 250,00 01.07.2001-01.05.2004 administratívne priestory HP Komárno s.r.o. ukončenie nájmu
25. 24,48 300,00 01.02.2004-30.04.2004 administratívne priestory HP Komárno a.s. ukončenie nájmu
26. 12,66 1.160,00 01.10.1998-01.05.2004 kancelárske priestory Brodské s.r.o. ukončenie nájmu
27. 22,67 1.500,00 01.01.1999-31.05.2004 kancelárske priestory Senica s.r.o. ukončenie nájmu
28. 1,00 1 500,00 09.08.2000-10.05.2004 nebytové priestory Skalica právn. osoba ukončenie nájmu
29. 15,82 500,00 30.03.2001-30.04.2004 kancelárske priestory Moravský sv. Ján s.r.o. ukončenie nájmu
30. 14,00 250,00 01.08.1997-30.04.2004 administratívne priestory Milhosť rozp. organiz., ukončenie nájmu
31. 36,20 1.824,00 01.07.1992-30.04.2004 spevnená plocha Milhosť s.r.o. ukončenie nájmu
32. 20,20 1.821,00 01.10.1993-30.04.2004 spevnená plocha Mi lhosť s.r.o. ukončenie nájmu
33. 34,00 1.825,00 01.11.1992-30.04.2004 spevnená plocha Milhosť s.r.o. ukončenie nájmu
34. 24,00 666,00 01.05.1993-30.04.2004 administratívne priestory Milhosť s.r.o. ukončenie nájmu
35. 23,00 321,00 01.11.1993-30.04.2004 administratívne priestory Milhosť rozp. organizácia ukončenie nájmu
36. 5,00 500,00 01.12.2000-30.04.2004 administratívne priestory Milhosť rozp. organizácia ukončenie nájmu
37. 20,00 1.000,00 01.01.1993-30.04.2004 pozemok Milhosť s.r.o. ukončenie nájmu
38. 1,00 1.825,00 01.01.1999-30.04.2004 plocha Milhosť živnostník ukončenie nájmu
39. 1000,00 2,00 01.101991-30.04.2004 pozemok Milhosť fyzická osoba ukončenie nájmu
40. 26,71 500,00 01.05.2004-30.04.2009 nebytové priestory HP Štúrovo fyzická osoba
41. 18,24 500,00 30.04.2004--31.12.2007 nebytové priestory HP Štúrovo fyzická osoba dodatok – zmena prenajímanej plochy
42. 15,00 250,00 31.05.2004-31.12.2005 pozemok HP Šahy s.r.o. predĺženie nájmu
43. 22,016 500,00 22.06.2003-30.04.2004 nebytové priestory Svrčinovec s.r.o. ukončenie nájmu
44. 21,497 500,00 22.06.2002-30.04.2004 nebytové priestory Svrčinovec s.r.o. ukončenie nájmu
45. 30,956 500,00 16.06.2002-30.04.2004 nebytové priestory Svrčinovec s.r.o. ukončenie nájmu
46. 30,156 500,00 19.06.2002-30.04.2004 nebytové priestory Svrčinovec s.r.o. ukončenie nájmu
47. 15,156 500,00 21.06.2003-30.04.2004 nebytové priestory Svrčinovec s.r.o. ukončenie nájmu
48. 45,453 500,00 02.08.2002-30.04.2004 nebytové priestory Svrčinovec s.r.o. ukončenie nájmu
49. 1,00 500,00 01.01.2004-30.04.2004 nebytové priestory Svrčinovec fyzická osoba ukončenie nájmu
50. 27,41 500,00 01.11.2002-30.04.2004 nebytové priestory Makov fyzická osoba ukončenie nájmu
51. 16,00 500,00 01.01.2003-30.04.2004 nebytové priestory Červený Kameň s.r.o. ukončenie nájmu
52. 17,60 500,00 01.01.2003-30.06.2004 nebytové priestory Martin s.r.o. ukončenie nájmu
53. 6,00 500,00 01.11.2003-30.04.2004 nebytové priestory Martin fyzická osoba ukončenie nájmu
54. 2208,00 20,00 01.06.2002-30.04.2004 nebytové priestory Martin fyzická osoba ukončenie nájmu
55. 5,60 500,00 01.06.2004-31.12.2004 nebytové priestory Makov s.r.o.
56. 4,00 190,00 01.12.2003-30.05.2004 kancelárske priestory Trstená s.r.o. zmeny názvu fy
57. 192,00 250,00 01.12.2003-30.04.2004 pozemok Trstená s.r.o. zmena názvu fy
58. 40,00 750,00 22.11.2002-30.04.2004 pozemok Trstená s.r.o. ukončenie nájmu
59. 40,00 500,00 29.12.2001-30.04.2004 pozemok Trstená s.r.o. ukončenie nájmu
60. 4,00 190,00 13.09.2004-31.12.2004 kancelárske priestory Trstená s.r.o. predĺženie nájmu
61. 40,00 750,00 01.06.1998-30.04.2004 pozemok Trstená s.r.o. ukončenie nájmu
62. 10,80 450,00 08.06.2001-30.04.2004 kancelárske priestory Novoť s.r.o. ukončenie nájmu
63. 192,00 500,00 01.01.1995-30.04.2004 pozemok Trstená s.r.o. ukončenie nájmu
64. 7,00 190,00 03.08.1995-30.04.2004 kancelárske priestory Trstená s.r.o. ukončenie nájmu
65. 4,25 600,00 01.02.1996-30.04.2004 kancelárske priestory Trstená s.r.o. ukončenie nájmu
66. 4,00 190,00 01.11.1998-31.05.2004 kancelárske priestory Trstená a.s. ukončenie nájmu
67. 9,00 300,00 01.11.1995-30.04.2004 kancelárske priestory Trstená s.r.o. ukončenie nájmu
68. 26,20 300,00 01.06.1996-30.04.2004 kancelárske priestory Trstená s.r.o. ukončenie nájmu
69. 40,20 750,00 01.07.1998-30.04.2004 pozemok Trstená s.r.o. ukončenie nájmu
70. 24,00 190,00 03.01.1992-30.04.2004 kancelárske priestory Trstená s.r.o. ukončenie nájmu
71. 13,00 190,00 01.10.1992-30.04.2004 kancelárske priestory Suchá Hora s.r.o. ukončenie nájmu
72. 4,00 190,00 01.06.1995-30.04.2004 kancelárske priestory Oravská Polhora s.r.o. ukončenie nájmu
73. 1,00 600,00 01.07.2002-30.04.2004 kancelárske priestory Trstená s.r.o. ukončenie nájmu
74. 1,00 600,00 01.07.2002-30.04.2004 kancelárske priestory Trstená s.r.o. ukončenie nájmu
75. 4,00 190,00 01.06.2004-31.12.2004 kancelárske priestory Trstená s.r.o.
76. 16,00 700,00 01.01.1998-30.04.2004 pozemok Suchá Hora s.r.o. ukončenie nájmu
77. 16,00 700,00 01.01.1998-30.04.2004 pozemok Suchá Hora s.r.o. ukončenie nájmu
78. 16,00 700,00 01.01.1998-30.04.2004 pozemok Suchá Hora s.r.o. ukončenie nájmu
79. 13,80 1.000,00 22.05.1995-30.04.2004 administratívne priestory Bardejov a.s. ukončenie nájmu
80. 15,60 500,00 01.03.2002-30.04.2004 administratívne priestory Svidník právn. osoba ukončenie nájmu
81. 13,80 1.000,00 21.01.2004-30.04.2004 administratívne priestory Bardejov s.r.o. ukončenie nájmu

Názov organizácie: DataCentrum
Sídlo: Cintorínska 5, 814 88 Bratislava
Riaditeľ: Ing. Tibor S z a r v a s
Zriaďovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: Štátna rozpočtová organizácia
Kontakt: tel: 02/52925103

obdobie: 01.04.2004-30.06.2004

Rozloha m2 Cena Sk/m2/rok Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca poznámka
320 3.000,- 8.2.1993
doba neurčitá
administratívne priestory, sklad,
parkovací box
Bratislava I.
Cintorínska 5
Stály sekretariát rady Colnej únie Ukončená k 1.5.2004
95 3.500,- 1.4.2004
do
31.3.2006
administratívne priestory Bratislava I.
Cintorínska 5
Vzájomná zdravotná poisťovňa Dvôvera
141 3.000,- 1.7.2001
do
30.6.2005
výdajňa zdravotných potri eb Bratislava I.
Cintorínska 5
Biog s.r.o.

3. ŠTVRŤROK

Názov organizácie: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica
Generálny riaditeľ: Ing. Mária Machová, PhD.
Zriaďovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: štátna rozpočtová organizácia
Kontakt:tel.: 048/4393 111
fax: 048/413 49 89, 413 61 17

obdobie: 1.7.2004 -–30.9.2004

Por. č. Rozloha
(v m 2 )
Cena
(Sk/m 2 )
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 26,9 0,- 17.5.2004–30.4.2007 Kancelárske priestory Piešťany
Záborského 40
PO Uzatvorenie zmluvy
o výpožičke
2. 20,8 0,- 01.07.2004–30.4.2007 Kancelárske priestory Piešťany
Záborského 40
PO Uzatvorenie zmluvy
o výpožičke
3. 121,22 650,- 01.5.2004–30.4.2007 Kancelárske priestory Trnava
Hlboká 8/1
FO Uzatvorenie novej
nájomnej zmluvy

Názov organizácie: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Mierová ul. č. 23, 815 11 Bratislava
Generálny riaditeľ: Ing. Jozef G ö n c z ö l
Zriaďovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: Štátna rozpočtová organizácia
Kontakt: tel: 02/48273111

obdobie: 01.07.2004-30.09.2004

Por. č. Rozloha
(v m 2 )
Cena
(Sk/m 2 /rok)
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 20,13 500,00 01.07.2004-30.06.2009 administratívne priestory HP Komárno s.r.o. .
2. 27,30 500,00 01.10.2002-31.07.2004 nebytové priestory Martin s.r.o. ukončenie nájmu
3. 9,80 500,00 18.02.2000-30.09.2004 nebytové priestory Martin s.r.o. ukončenie nájmu
4. 17,60 500,00 17.02.2002-30.09.2004 nebytové priestory Martin s.r.o. ukončenie nájmu
5. 15,00 250,00 01.08.200-30.09.2004 pozemok Šahy f.o. predĺženie doby nájmu
6. 14,76 1.825,00 01.07.2004-31.12.2004 kancelárske priestory Milhosť f.o. ..
7. 4 ks pútače 5.000,00 07.04.2004-31.12.2004 plocha Milhosť s.r.o. .
8. 10,40 600,00 01.09.2004-01.09.2005 kancelárske priestory Ružomberok a.s. .
9. 15,00 1.300,00 08.01.1997-31.08.2004 kancelárske priestory Skalica s.r.o. .