Späť Verzia pre tlač

Ministerstvo financií Slovenskej republiky rok 2002

aktualizované dňa: 14. 07. 2005

Identifikácia organizácie:

názov ústredného orgánu:
sídlo:
minister:
kontakt:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5, P. O. BOX 82, 817 82 Bratislava 15
Ing. Ivan Mikloš
tel.: 5958 1111

Prenájom nehnuteľností za rok 2002:

por. č. rozloha v m2 cena v Sk/m2/rok dĺžka nájmu typ priestorov lokalita nájomca
1. 1183,7 700,- 28. 12. 1994
31. 12. 2002
stravovacie zariadenie Štefanovičova 5 s.r.o.
2. 65,17 231,- 8. 12. 1994 neurčitá zdravotné stredisko Štefanovičova 5 fyzická
osoba
3. 75,35 213,- 7. 12. 1994 neurčitá zdravotné stredisko Štefanovičova 5 fyzická
osoba
4. 3,3 4.545,- 29. 3. 1999 neurčitá administratívne priestory (bankomat) Kýčerského ul. a.s.

Prenájom nehnuteľností za I. polrok 2002:

por. č. rozloha v m2 cena v Sk/m2/rok dĺžka nájmu typ priestorov lokalita nájomca
1. 1310,12 5.000,- 1. 4. 2002
31.12. 2002
administratívne priestory Radlinského ul. príspevková organizácia