Späť Verzia pre tlač

Správa finančnej kontroly Bratislava rok 2003

aktualizované dňa: 14. 07. 2005

názov organizácie:
sídlo:
generálny riaditeľ:
zriaďovateľ:
forma hospodárenia:
kontakt:
Správa finančnej kontroly Bratislava
Drieňova ul. č. 34 82625 Bratislava
Ing. Peter Hrnek, CSc.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
štátna rozpočtová organizácia
tel.: 02/ 43413560

Prenájom nehnuteľností za I. polrok 2003:

obdobie: 1. 4. 2003 - 30. 6. 2003

Por. číslo Rozloha (v m2) Cena (Sk/m2/rok) Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 48.00 1000 01.06.2003- 31.12.2003 Parkovacie miesta Bratislava-Ružinov a. s.  
2. 12,00 1000 01.06.2003- 3.12.2003 Parkovacie miesta Bratislava-Ružinov s. r. o.  
3. 36,00 1000 15.06.2003- 31.12.2003 Parkovacie miesta Bratislava-Ružinov s r. o.