Späť Verzia pre tlač

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky rok 2003

aktualizované dňa: 14. 07. 2005

Identifikácia organizácie:  
Názov ústredného orgánu: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica
Generálny riaditeľ: Ing. PhD. Mária Machová
Zriaďovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: štátna rozpočtová organizácia
Kontakt: tel.: 048/449 1111
  fax: 048/413 49 89, 413 61 17

Prenájom nehnuteľností za rok 2003: obdobie: 1.1.2003 – 31.3.2003

Por.č. Rozloha
v m2
Cena
(Sk/m2/rok)
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 21 150,- 1.2.2003-31.12.2005 výdajňa jedál Košice IV. a V.
Južná trieda č. 8
s.r.o. Dodatok č. 1 z 31.1.2003 – zmena dĺžky nájmu, výmery a ceny
2. 288,55 1000,- 1.1.1998-30.9.2003 nebytové priestory Rožňava ul. Zeleného stromu č. 10 a. s. Dodatok č. 1 z 13.4.2003- zmena ceny nájmu
3. 6 600,- 1.1.2002-31.3.2003 chodbové priestory Senica, Nám. Oslobodenia 6 FO Nájom ukončený k 31.3.2003
4. 13 600,- 1.4.2002-31.3.2003 chodbové priestory Senica, Nám. Oslobodenia 6 s. r. o. Nájom ukončený k 31.3.2003
5. 138 600,- 1.1.2002-31.3.2003 kancelárske a sociálne priestory Senica, Nám. Oslobodenia 6 FO Nájom ukončený k 31.3.2003
6. 126 600,- 1.1.2002-31.3.2003 kancelárske a skladové priestory Senica, Nám. Oslobodenia 6 FO Nájom ukončený k 31.3.2003
7. 33 600,- 1.1.2003- 31.3.2003 chodbové priestory Senica, Nám. Oslobodenia 6 FO Nájom ukončený k 31.3.2003
8. 90 600,- 1.1.2003- 31.3.2003 kancelárske priestory Senica, Nám. Oslobodenia 6 FO Nájom ukončený k 31.3.2003
9. 106 500,- 1.3.2003-29.2.2004 kancelárske priestory Trnava, Hlboká 8/1 FO  
10. 44
24
2 500,-
850,-
1.3.2002-28.2.2003 obchod
sklad
Partizánske, Nitrianska cesta 60 s. r. o. Nájom ukončený k 28.2.2003
11. 10 2 300,- 1.1.2003-na dobu neurčitú kancelárske priestory Pezinok, Moyzesova 2 a. s.  
12. 69,62
16,80
250,-
250,-
1.1.2003-31.12.2003 sklady
garáž
DÚ Marcelová , Cintorínsky rad 1 FO Dodatok č. 8 zo dňa 21.3.2003, účinný od 1.1.2003 – zmena dĺžky nájmu
13. 11,70 500,- 1.1.2003-30.6.2003 kancelárske priestory DÚ Topoľčany, Krušovská 3882/89 s. r. o. Dodatok č. 6 zo dňa 1.3.2003, účinný od 1.1.2003 - zmena dĺžky nájmu
14. 42,48
99,73
400,-
250,-
1.1.2003-31.12.2003 kancelárske priestory
suterén
DÚ Želiezovce, Komenského 8 a. s. Dodatok č. 9 zo dňa 12.2.2003 – zmena dĺžky nájmu
15. 55,47 400,- 1.1.2003-31.12.2003 kancelárske priestory DÚ Želiezovce, Komenského 8 a. s. Dodatok č. 10 zo dňa 27.1.2003, účinný od 1.1.2003- zmena dĺžky nájmu
16. 52,50 400,- 1.1.2003- 31.12.2003 kancelárske priestory DÚ Želiezovce, Komenského 8 s. r. o. Dodatok č. 7 zo dňa 2.1.2003, účinný od 1.1.2003- zmena dĺžky nájmu
17. 25,36 400,- 1.1.2003-31.12.2003 kancelárske priestory DÚ Želiezovce, Komenského 8 s. r. o. Dodatok č. 3 zo dňa 2.1.2003, účinný od 1.1.2003- zmena dĺžky nájmu
18. 23,81 400,- 1.1.2003-31.12.2003 kancelárske priestory DÚ Želiezovce, Komenského 8 FO Dodatok č. 1 zo 2.1.2003, účinný od 1.1.2003- zmena dĺžky nájmu
19. 24,81 400,- 1.1.2003-31.12.2003 kancelárske priestory DÚ Želiezovce, Komenského 8 s. r. o. Dodatok č. 2 zo dňa 2.1.2003, účinný od 1.1.2003 – zmena dĺžky nájmu
20. 61,48 400,- 1.1.2003-31.12.2003 kancelárske priestory DÚ Želiezovce, Komenského 8 s. r. o. Dodatok č. 1 zo dňa 2.1.2003, účinný od 1.1.2003-zmena dĺžky nájmu
21. 29,58 250,- 1.1.2003-30.9.2003 kancelárske priestory DÚ Komárno, Dunajské nábrežie 11/b FO Dodatok č. 2 zo dňa 2.1.2003, účinný od 1.1.2003-zmena dĺžky nájmu
22. 15,5 400,- 1.1.2003-1.1.2005 skladové priestory DÚ Humenné FO  

za obdobie 1. 4. 2003 – 30. 6. 2003

Por.č. Rozloha v m2 Cena (Sk/m2) Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 38,44 800,- 1.4.2003-na dobu neurčitú kancelársky priestor Veľké Kapušany, POH č. 75 s. r. o.  
2. 6 600,- 1.1.2002-30.6.2003 chodbové priestory Senica, Nám. Oslobodenia 6 FO nájom ukončený k 30.6.2003
3. 138 600,- 1.1.2002-30.6.2003 kancelárske + sociálne priestory Senica, Nám. Oslobodenia 6 FO nájom ukončený k 30.6.2003
4. 126 600,- 1.1.2002-30.6.2003 kancelárske + skladové priestory Senica, Nám. Oslobodenia 6 FO nájom ukončený k 30.6.2003
5. 33 600,- 1.1.2003-30.6.2003 chodbové priestory Senica, Nám. Oslobodenia 6 FO nájom ukončený k 30.6.2003
6. 90 600,- 1.1.2003-30.6.2003 kancelárske priestory Senica, Nám. Oslobodenia 6 FO nájom ukončený k 30.6.2003

za obdobie: 1.7.2003 – 30.9.2003

Por. č. Rozloha v m2 Cena (Sk/m2) Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 44 1000,- 1.9.2003-31.8.2004 nebytový priestor Nitrianska cesta 60, Partizánske FO  
2. 24 850,- 1.9.2003-31.8.2004 nebytový priestor Nitrianska cesta 60, Partizánske FO  
3. 11,70 500,- 1.7.2003-31.12.2003 nebytový priestor Krušovská 3882/89, Topoľčany s. r. o. Dodatok č. 7 – zmluva predĺžená od 1.7.2003-31.12.2003
4. 16,5 4125,- 1.10.1998-na dobu neurčitú garáž Matuškova, Dolný Kubín, FO Zmluva ukončená k 31.8.2003

za obdobie: 1.10.2003 – 31.12.2003

Por. č. Rozloha
v m2
Cena
(Sk/m2)
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 29,58 250,- 1.10.2003-31.12.2003 Kancelárske
priestory
Komárno,
Dunajské nábr. 11/b
FO Dodatok č.3 –zmluva predĺžená od 1.10.2003-31.12.2003
2. 288,55 883,73 1.10.2003-30.9.2008 Administratívna budova Rožňava a.s. Dodatok č.2 –zmluva predĺžená od 1.10.2003–30.9.2008
3. 502 250,- 1.10.2003 na dobu 4 rokov Kancelárske priestory Kežmarok PO Dodatok č. 1 zmena ceny od 1.10.2003
4. 0,312 250,- 1.10.2003 na dobu 5 rokov chodba Banská Bystrica, Lazovná 63 FO