Späť Verzia pre tlač

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky rok 2003

aktualizované dňa: 14. 07. 2005

názov organizácie:
sídlo:
generálny riaditeľ:
zriaďovateľ:
forma hospodárenia:
kontakt:
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Mierová ul. č. 23, 815 11 Bratislava
Ing. Jozef Gönczöl
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
štátna rozpočtová organizácia
tel.: 02/4827 3111

Prenájom nehnuteľností za rok 2003:

obdobie: 01.01.2003-31.03.2003

Por. č. Rozloha (v m2) Cena
(Sk/m2 / rok)
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 22,900 3.000,00 01.01.2003-31.12.2003 nebytové priestory Bratislava V. fyzická osoba  
2. 3,200 3.000,00 01.01.2003-31.12.2003 nebytové priestory Bratislava Jarovce fyzická osoba  
3. 34,730 3.000,00 01.01.2003-31.12.2003 kancelárske priestory Bratislava V. právnická osoba  
4. 169,960 250,00 01.03.2003-31.12.2003 nebytové priestory Bratislava V. právnická osoba  
5. 1,000 6.000,00 01.01.2003-01.01.2004 nebytové priestory Svrčinovec fyzická osoba  
6. 158,950 250,00 01.01.2003- doba neurčitá nebytové priestory Prešov právnická osoba zmena výmery
7. 266,200 250,00 01.01.2003-31.12.2007 nebytové priestory Nitra právnická osoba  
8. 106,300 250,00 01.01.2003-31.12.2007 nebytové priestory Nitra právnická osoba  
9. 140,000 100,00 01.01.2003-31.03.2003 hospodársky dvor Gemerská Hôrka živnostník  
10. 116,000 200,00 01.01.2003-31.03.2003 administratívne priestory Gemerská Hôrka živnostník  
11. 63,000 150,00 01.01.2003-31.03.2003 sklady Gemerská Hôrka živnostník  
12. 21,700 250,00 01.02.2003-31.05.2005 nebytové priestory Čierna nad Tisou fyzická osoba  

obdobie: 1. 4. 2003 - 30. 6. 2003

Por. č. Rozloha
(v m2)
Cena
(Sk/m2/ rok)
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 26,260 500,00 11.04.2003-30.04.2004 nebytové priestory Svrčinovec fyzická osoba  
2. 11,445 500,00 25.04.2002-25.04.2003 nebytové priestory Makov a. s. ukončený nájom
3. 15,156 500,00 21.06.2003-31.05.2004 nebytové priestory Svrčinovec s. r. o. predĺžený nájom
4. 22,016 500,00 22.06.2003-31.05.2004 nebytové priestory Svrčinovec s. r. o. predĺžený nájom
5. 169,960 250,00 01.03.2003-30.06.2003 nebytové priestory Bratislava - Jarovce právnická osoba ukončenie nájmu
6. 331,000 500,00 01.01.2003-doba neurčitá nebytové priestory Žiar nad Hronom s. r. o. predĺženie nájmu
7. 15,000 500,00 01.01.2003-doba neurčitá nebytové priestory Milhosť s. r. o. dodatok 3/2003/Col
8. 20,000 500,00 01.01.2003-doba neurčitá nebytové priestory Milhosť s. r. o. dodatok 4/2003/Col
9. 4 ks pútačov 20.000,-/ rok 01.01.2003-31.12.2006 nebytové priestory Milhosť s. r. o. dodatok 3/2003/Col
10. 40,000 750,00 01.06.1998-31.12.2004 pozemok Trstená - cesta s. r. o. predĺžený nájom
11. 42,000 750,00 01.06.1998-03.05.2008 pozemok Trstená - cesta s. r. o. predĺžený nájom
12. 192,000 250,00 16.12.1996-31.12.2003 pozemok Trstená - cesta s. r. o. predĺžený nájom
13. 4,130 450,00 01.06.2001-31.12.2004 nebytové priestory Novoť s. r. o. predĺžený nájom
14. 44,200 500,00 01.05.2003-01.05.2008 kancelárske priestory Vyšné Nemecké s. r. o.  
15. 24,200 500,00 01.06.2003-01.06.2008 kancelárske priestory Vyšné Nemecké s. r. o.  
16. 6,000 500,00 01.10.1999-01.06.2003 kancelárske priestory Vyšné Nemecké s. r. o. ukončenie nájmu
17. 44,200 500,00 01.11.2002-01.04.2003 kancelárske priestory Vyšné Nemecké s. r. o. ukončenie nájmu
18. 21,700 250,00 01.02.2003-01.07.2003 garáž Čierna nad Tisou fyzická osoba ukončenie nájmu
19. 9,500 250,00 01.07.2001-30.06.2006 administratívne priestory HP Komárno s. r. o. predĺženie nájmu

obdobie: 01.07.2003-30.09.2003

Por. č. Rozloha
(v m2)
Cena
(Sk/m 2 / rok)
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 81,50 500,00 01.08.2003-30.04.2004 pozemok Jarovce s.r.o.  
2. 25,30 500,00 01.08.2003-31.07.2008 kancelárske priestory Vyšné Nemecké s.r.o.  
3. 23,38 500,00 24.08.2003-31.12.2007 nebytové priestory Štúrovo s.r.o. dodatok – zmena prenajatej plochy
4. 14,91 500,00 01.09.2003-31.12.2007 nebytové priestory Štúrovo fyzická osoba dodatok – zmena prenajatej plochy
5. 20,00 250,00 01.09.2003-30.04.2004 pozemok Šahy a.s.  
6. 20,00 250,00 01.09.2003-30.04.2004 pozemok Šahy a.s.  
7. 29,437 500,00 01.07.2003-31.05.2004 nebytový priestor Svrčinovec s.r.o. predĺženie nájmu

obdobie: 01.10.2003-31.12.2003

Por. č. Rozloha (v m2) Cena
(Sk/m 2 /rok)
Dĺžka nájmu Typ priestorov Lokalita Nájomca Poznámka
1. 27,30 500,00 01.10.2003-30.04.2004 nebytové priestory Martin s.r.o. predĺžený nájom
2. 6,00 500,00 01.11.2003-30.04.2004 nebytové priestory Martin fyzická osoba predĺžený nájom
3. 13,80 1000,00 01.11.2003-31.12.2004 kancelárske priestory Bardejov a.s.  
4. 44,20 500,00 01.05.2003-01.11.2003 kancelárske priestory Vyšné Nemecké s.r.o. ukončenie nájmu
5. 4,25 600,00 20.03.2000-30.04.2004 kancelárske priestory Novoť a.s. predĺženie nájmu
6. 20,00 750,00 01.12.2003-30.11.2008 pozemok Trstená pr. osoba  
7. 192,00 250,00 13.12.1994-30.04.2004 pozemok Trstená pr. osoba predĺženie nájmu
8. 22,90 3000,00 01.01.2003-30.04.2004 nebytové priestory Bratislava V. fyzická osoba predĺženie nájmu
9. 23,80 3000,00 04.12.2002-30.04.2004 nebytové priestory Bratislava V. pr. osoba predĺženie nájmu