Späť Verzia pre tlač

Ministerstvo financií Slovenskej republiky rok 2003

aktualizované dňa: 14. 07. 2005

Identifikácia organizácie:
Názov ústredného orgánu: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Sídlo: Štefanovičova 5,
P.O. BOX 82,
817 82 Bratislava 15
Minister: Ing. Ivan Mikloš
Kontakt: Telefónna ústredňa: 59581111

Prenájom nehnuteľností za rok 2003:

Por. č. Rozloha
v m2
Cena v
Sk/ m2 / Rok

Dĺžka nájmu

Typ
priestorov
Lokalita Nájomca
1. 1183,7 700,- 28.12. 1994
31.12. 2002
Stravovacie
Zariadenie
Štefanovičova 5 s. r. o.
2. 65,17 231,- 08.12. 1994
neurčitá
Zdravotné
Stredisko
Štefanovičova 5 Fyz.
osoba
3. 75,35 213,- 07.12. 1994
neurčitá
Zdravotné
Stredisko
Štefanovičova 5 Fyz.
Osoba
4. 3,3 4.545,- 29.03. 1999
neurčitá
Administratívne
Priestory
(bankomat)
Kýčerského ul. a. s.