Späť Verzia pre tlač

August 2018

aktualizované dňa: 09. 07. 2018

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
01.08.2018 02.08.2018 03.08.2018 06.08.2018 07.08.2018
Príjmy spolu 13 982 810
v tom:
1. daňové 11 361 518
z toho:
daň z príjmov FO 3 518
daň z príjmov PO 2 472 622

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638
DPH 6 079 178
spotrebné dane 2 335 690
2. nedaňové 1 208 819
3. granty a transfery 1 412 473
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419
Výdavky spolu 15 955 715
v tom:
bežné výdavky 14 624 299
kapitálové výdavky 1 331 416
Schodok/Prebytok -1 972 905
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
08.08.2018 09.08.2018 10.08.2018 13.08.2018 14.08.2018
Príjmy spolu 13 982 810
v tom:
1. daňové 11 361 518
z toho:
daň z príjmov FO 3 518
daň z príjmov PO 2 472 622

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638
DPH 6 079 178
spotrebné dane 2 335 690
2. nedaňové 1 208 819
3. granty a transfery 1 412 473
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419
Výdavky spolu 15 955 715
v tom:
bežné výdavky 14 624 299
kapitálové výdavky 1 331 416
Schodok/Prebytok -1 972 905
 údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov