Späť Verzia pre tlač

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2017

aktualizované dňa: 05. 06. 2018

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR  za rok 2017 je vypracovaná odborom Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR v spolupráci s členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike. Výročná správa je vypracovaná v zmysle Komunikačného plánu k ochrane finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike a jej cieľom je informovanie širokej verejnosti o ochrane finančných záujmov EÚ.

Príloha: