Späť Verzia pre tlač

7. Zdaňovanie práce v roku 2017 (apríl 2018)

aktualizované dňa: 26. 04. 2018

Daňovo-odvodové zaťaženie zamestnanca na Slovensku je na priemernej úrovni krajín EÚ a vplývajú naň hlavne vyššie odvody zamestnanca a zamestnávateľa. V roku 2017 u nás marginálne stúplo, podobne ako v ostatných krajinách. Zmeny daňovo-odvodového zaťaženia zaznamenali najmä nízkopríjmoví a vysokopríjmoví zamestnanci. Slovenský daňový systém je štedrejší k rodinám ako k slobodným, podpora rodičovstva je však miernejšia v porovnaní s priemerom EÚ. Analýza údajov za rok 2017 vychádza z publikácie OECD Taxing Wages 2018

Príloha: