Späť Verzia pre tlač

Prispevok č.12 - Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/007242/2018-1411 k hodnoteniu finančného riadenia v orgánoch verejnej správy

Príloha: