Späť Verzia pre tlač

Príspevok č. 4 Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/008782/2018-297 o postupe pri príprave investícií a projektov investičného charakteru podliehajúcich ekonomickému hodnoteniu Ministerstva financií SR

Príloha: