Späť Verzia pre tlač

Príspevok č. 1 - Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/7644/2018-732 k uplatňovaniu sadzby spotrebnej dane podľa § 46p zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v daňovom priznaní a dodatočnom daňovom priznaní

Príloha: