Späť Verzia pre tlač

Príspevok č. 20 - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2017 č. MF/016923/2017-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

Príloha: