Späť Verzia pre tlač

Implementácia

aktualizované dňa: 10. 10. 2018

Implementačná jednotka, pôsobiaca od 1. augusta 2018 na Úrade vlády SR, v projekte Hodnoty za peniaze nastavuje harmonogram plnenia opatrení identifikovaných revíziou výdavkov a ich následný odpočet. Monitorovanie implementácie opatrení je kľúčové pre koordináciu politík a verejné vykazovanie výsledkov hodnotení.

Implementačná jednotka (IJ) vznikla na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1.júna 2017 v priebehu implementácie opatrení z 1. kola revízií. Jej výstupom monitorovania budú pravidelné štvrťročné správy o plnení identifikovaných opatrení revízií.

Priebežná správa / Interim report

Súhrnná správa / Final report

 

Kontakt:

Ing. Miriama Letovanec
riaditeľka
02/209 28 274
miriama.letovanec@vlada.gov.sk