Späť Verzia pre tlač

Platobná jednotka MF SR

aktualizované dňa: 28. 09. 2017

                                     

 

 

 

 

 

Oddelenie Platobnej jednotky Ministerstva financií SR je v programovom období 2014 – 2020 prijímateľom prostriedkov EÚ. Prostriedky sú čerpané z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra cez nasledovný projekt v realizácii:

 

 

Kód ITMS

Názov projektu

Výška NFP

Aktivity projektu

311081D739

Mzdy zamestnancov SO a PJ OPII v rokoch 2016-2023

2 700 000,00 EUR

  Zabezpečenie financovania miezd zamestnancov SO a PJ MF S

Zabezpečenie financovania odmien externých zamestnancov PJ MF SR

 

 

Investícia do Vašej budúcnosti

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou