Späť Verzia pre tlač

Agentúra Fitch Ratings potvrdila Slovensku rating A+ so stabilným výhľadom

aktualizované dňa: 04. 08. 2017

Ratingová agentúra Fitch Ratings potvrdila Slovensku dlhodobý rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Potvrdenie ratingu je podľa správy agentúry výsledkom najmä stabilného ekonomického prostredia, očakávaného rýchleho hospodárskeho rastu, stabilného prílevu zahraničných investícií a klesajúceho dlhového zaťaženia verejného sektora.

Fitch Ratings pozitívne hodnotí rýchly ekonomický rast našej krajiny, ktorý by podľa jej odhadov mal v tomto roku dosiahnuť 3,3 % a v nasledujúcich rokoch postupne akcelerovať na 3,6 %, resp. 3,8 %. Rastu slovenskej ekonomiky napomáha aj stabilný ekonomický rast v krajinách, ktoré sú hlavnými obchodnými partnermi Slovenska.

Agentúra ďalej očakáva stabilné znižovanie deficitu verejných financií, ktoré by malo v roku 2019 viesť k zníženiu verejného dlhu na úroveň 48,5 % HDP. Slovenský bankový sektor je aj naďalej dobre kapitalizovaný, vykazuje nízky objem problémových úverov (4,5 % ku koncu roka 2016) a je financovaný najmä z bankových vkladov a v menšej miere z emisií krytých dlhopisov.

Za nedostatky a možné riziká ratingu agentúra považuje vysokú otvorenosť slovenskej ekonomiky a jej silnú orientáciu na vývoz automobilov, ako aj nezamestnanosť, ktorá je napriek svojim historickým minimám na Slovensku stále mierne vyššia ako v krajinách s podobne vysokým ratingom.

V júli tohto roku rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom Slovensku potvrdila aj ratingová agentúra Standard & Poor's. V apríli nám agentúra Moody's potvrdila rating na úrovni A2 a zlepšila ratingový výhľad zo stabilného na pozitívny.

„Slovensko si robí svoje domáce úlohy. Dnešné potvrdenie ratingu a výhľadu agentúry Fitch Ratings sú toho dôkazom. Teším sa, je to známka našej práce a zároveň motivačný faktor pokračovať v nastúpenom trende zodpovednej fiškálnej politiky. Toto hodnotenie je dobrou správou ako doma tak smerom do zahraničia, potvrdzujúce našu atraktívnosť v očiach investorov", uviedol minister financií Peter Kažimír.

Tlačový odbor

Ministerstvo financií SR