Späť Verzia pre tlač

Príspevok č. 7 - Metodické usmernenie č. MF/013682/2017-441 zo dňa 07. 06. 2017 k postupu zúčtovania preplatkov vzniknutých obciam a vyšším územným celkom z preddavkov určených na úhradu elektrickej energie, vody, plynu, tepla, periodickej a neperiodickej tlače a nájomného za rok 2016

Príloha: