Späť Verzia pre tlač

Agentúra Moody’s verí slovenskej ekonomike

aktualizované dňa: 07. 04. 2017

Ratingová agentúra Moody’s zlepšila odhad vývoja slovenskej ekonomiky a zmenila náš ratingový výhľad zo stabilného na pozitívny. Samotný dlhodobý rating Slovenska zostáva nezmenený na úrovni A2. Ide o pozitívne hodnotenie ďalšej z najväčších svetových ratingových agentúr.

Agentúra vysvetľuje zlepšenie výhľadu najmä očakávaným rýchlym ekonomickým rastom v najbližších troch rokoch a znižujúcim sa dlhom verejného sektora v pomere k veľkosti našej ekonomiky. V roku 2019 by podľa odhadov Moody’s malo tempo rastu našej ekonomiky dosiahnuť až 4 % vďaka zvyšujúcemu sa objemu investícií, rastúcej výrobnej kapacite v automobilovom priemysle, a tiež v dôsledku zvyšujúcej sa kúpnej sily a spotreby domácností. Nezamestnanosť v budúcom roku dosiahne historicky najnižšiu úroveň 6,5 %.

Agentúra tiež vyzdvihuje rýchlo sa znižujúci deficit verejných financií, ktorý za rok 2016 vláda plánuje udržať pod 2 % HDP. V roku 2020 agentúra očakáva, že Slovensko dosiahne vyrovnaný rozpočet. K znižovaniu dlhu a dosiahnutiu vyrovnaného rozpočtu prispejú úspešné opatrenia vlády na zlepšenie výberu daní a zlepšujúca sa efektívnosť vládnych výdavkov. Podľa odhadov Moody’s by tak vďaka týmto opatreniam a rýchlemu ekonomickému rastu mal verejný dlh do roku 2020 klesnúť na približne 46 % HDP.

„Hodnotenie Moody’s je odmenou nie len pre nás, ktorí reprezentujeme a staráme sa o verejné financie, ale aj pre celý súkromný biznis, pretože si treba uvedomiť, že rating ovplyvňuje cenu peňazí, výšku úrokov aj pre našich súkromných investorov, pre naše fabriky a pre všetkých tých, ktorí dávajú ľuďom prácu. Takže lepšie hodnotenie  je dobrá správa, ktorá nie je ničím iným len odpoveďou na to, že sme na správnej ceste“, uviedol minister financií Peter Kažimír.

Ratingové rozhodnutie je podporené rýchlou konvergenciou slovenskej ekonomiky k EÚ, zdravým bankovým sektorom, nízkym politickým rizikom a zlepšujúcimi sa verejnými financiami. Na druhej strane agentúra konštatuje, že Slovensko je malá otvorená ekonomika, ktorá je zraniteľná externými šokmi.

Agentúra Moody’s je tento rok už tretou agentúrou, ktorá verí slovenskej ekonomike a jej vývoju. Agentúra Standard and Poor’s (S&P) v januári tohto roku potvrdila Slovensku rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom a Fitch Ratings nám vo februári potvrdila rating tiež na úrovni A+ so stabilným výhľadom.

Tlačový odbor

Ministerstvo financií SR