Späť Verzia pre tlač

Hodnotenie investičných projektov

aktualizované dňa: 04. 05. 2018

Jedným zo zadaní projektu Hodnota za peniaze je ekonomicky posudzovať plánované verejné investície. Nižšie uvedené materiály predstavujú hodnotenie Ministerstva financií SR k pripravovaným  investíciám s projektovými nákladnými vyššími ako 40 mil. eur a v prípade investícií v oblasti informatizácie verejnej správy s projektovými nákladmi vyššími ako 10 mil. eur.

Investičné metodiky:

 

Hodnotené projekty:

Informatizácia: Stanovisko ÚHP MFSR ku hodnoteniu IT projektov predložených
na 6. zasadnutie Riadiaceho výboru PO7 OPII

Informatizácia: Zavedenie služieb Platform as a Service

Informatizácia: Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy

Informatizácia: Rozvoj platformy integrácie údajov a Manažment osobných údajov

Informatizácia: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020

Informatizácia: Informačný systém výstavby

Doprava: R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce

Spravodlivosť: Výstavba väznice v Rimavskej Sobote formou PPP

Doprava: R4, Severný obchvat Prešova

Informatizácia: Dátová integrácia: Sprístupnenie údajovej základne VS

Informatizácia: Migrácia IS obcí do vládneho cloudu - Plošné rozšírenie IS DCOM - 2. etapa (DCOM+)

Obrana: Nákup bojových obrnených vozidiel 8x8 a 4x4

Doprava: R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou

 Informatizácia: Informačný systém  Obchodného registra SR

 Informatizácia: Centrálny ekonomický systém

  • Analýza - 12.05.2017, [pdf, 426 kB]

 Doprava: Hodnota za peniaze v nákupe rýchlikových vozňov ZSSK

  • Analýza - 05.05.2017, [pdf, 216 kB]

 Zdravotníctvo:  Nová univerzitná nemocnica v Bratislave