Späť Verzia pre tlač

Životné prostredie

aktualizované dňa: 22. 05. 2017

Revízia výdavkov na životné prostredie navrhne opatrenia na zefektívnenie investičnej obálky, zvýšenie účinnosti programov na ochranu životného prostredia a zníženie jednotkových prevádzkových nákladov udržateľným spôsobom v kapitole Ministerstva životného prostredia SR. Cieľom verejných investícií a politík v oblasti životného prostredia je zvyšovanie kvality životného prostredia.

Revízia výdavkov na životné prostredie sa realizuje v spolupráci s Inštitútom environmentálnej politiky.