Späť Verzia pre tlač

Zdravotníctvo

aktualizované dňa: 13. 03. 2018

Revízia výdavkov na zdravotníctvo si stanovila za výdavkový cieľ identifikovať možné úspory predovšetkým vo výdavkoch na zdravotnú starostlivosť a následne ich využiť na efektívne a nevyhnutné investície do lôžkových zariadení ako aj tlmenie rastu výdavkov na úrovni tempa rastu cien v ekonomike. Výsledkovým cieľom revízie je zníženie počtu úmrtí odvrátiteľných systémom zdravotnej starostlivosti na úroveň priemeru krajín V3.

 Nová univerzitná nemocnica v Bratislave

 Záverečná správa / Final report

     Priebežná správa / Preliminary report

     Mandát