Späť Verzia pre tlač

Marec 2017

aktualizované dňa: 22. 03. 2017

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
01.03.2017 02.03.2017 03.03.2017 06.03.2017 07.03.2017
Príjmy spolu 15 390 147 1 864 147  1 880 980 1 892 954 1 919 145 1 941 570
v tom:
1. daňové 11 530 095 1 723 817 1 740 014 1 750 774 1 776 245 1 797 283
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -73 203 -69 271 -64 207 -54 776 -43 032
daň z príjmov PO 3 143 755 442 424 446 416 448 478 450 998 452 802

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 66 263 66 534 66 591 66 761 66 847
DPH 5 748 794 895 698 903 375 906 720 919 865 927 073
spotrebné dane 2 255 390 326 442 326 463 326 518 326 618 326 618
2. nedaňové 1 161 474 95 829 96 387 97 115 97 715 98 518
3. granty a transfery 2 698 578 44 501 44 579 45 065 45 185 45 769
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 42 813 42 813 42 813 42 813 43 377
Výdavky spolu 17 383 366 2 457 407 2 488 568 2 620 236 2 642 364 2 659 708
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 2 365 637 2 392 040 2 520 816 2 540 970 2 552 736
kapitálové výdavky 2 739 019 91 770 96 528 99 420 101 394 106 972
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -593 260 -607 588 -727 282 -723 219 -718 138
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
08.03.2017 09.03.2017 10.03.2017 13.03.2017 14.03.2017
Príjmy spolu 15 390 147 1 964 532 1 995 435 2 102 063 2 138 811 2 178 217
v tom:
1. daňové 11 530 095 1 815 912 1 842 737 1 896 776 1 929 980 1 965 188
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -32 491 -13 193 8 659 25 098 43 009
daň z príjmov PO 3 143 755 454 861 457 246 460 132 463 338 466 738

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 67 011 67 126 67 610 68 656 70 365
DPH 5 748 794 932 646 937 382 966 790 979 014 989 072
spotrebné dane 2 255 390 326 732 326 851 326 763 326 822 326 966
2. nedaňové 1 161 474 99 653 100 501 101 035 101 695 102 528
3. granty a transfery 2 698 578 48 967 52 197 104 252 107 136 110 501
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 46 562 49 787 101 835 104 708 108 058
Výdavky spolu 17 383 366 2 716 830 2 845 278 2 896 883 2 924 055 2 934 589
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 2 608 094 2 723 461 2 771 375 2 796 595 2 805 203
kapitálové výdavky 2 739 019 108 736 121 817 125 508 127 460 129 386
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -752 298 -849 843 -794 820 -785 244 -756 372
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
15.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 20.03.2017 21.03.2017
Príjmy spolu 15 390 147 2 174 191 2 196 523 2 196 782 2 029 185 2 104 778
v tom:
1. daňové 11 530 095 1 960 524 1 981 087 1 980 737 1 808 276 1 867 523
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 52 662 59 301 64 105 -125 500 -120 348
daň z príjmov PO 3 143 755 470 943 475 118 480 233 485 355 494 239

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 72 622 73 170 73 186 73 249 73 311
DPH 5 748 794 967 996 976 888 966 059 977 730 1 021 900
spotrebné dane 2 255 390 327 042 327 076 327 244 327 309 327 955
2. nedaňové 1 161 474 103 160 104 452 105 054 109 318 125 336
3. granty a transfery 2 698 578 110 507 110 984 110 991 111 591 111 919
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 108 058 108 533 108 533 109 125 109 443
Výdavky spolu 17 383 366 2 991 762 3 057 629 3 066 818 3 150 089 3 160 714
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 2 860 505 2 922 334 2 928 122 2 994 244 3 004 777
kapitálové výdavky 2 739 019 131 257 135 295 138 696 155 845 155 937
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -817 571 -861 106 -870 036 -1 120 904 -1 055 936
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
22.03.2017 23.03.2017 24.03.2017 27.03.2017 28.03.2017
Príjmy spolu 15 390 147
v tom:
1. daňové 11 530 095
z toho:
daň z príjmov FO 5 365
daň z príjmov PO 3 143 755

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024
DPH 5 748 794
spotrebné dane 2 255 390
2. nedaňové 1 161 474
3. granty a transfery 2 698 578
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927
Výdavky spolu 17 383 366
v tom:
bežné výdavky 14 644 347
kapitálové výdavky 2 739 019
Schodok/Prebytok - 1 993 219
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
29.03.2017 30.03.2017 31.03.2017
Príjmy spolu 15 390 147
v tom:
1. daňové 11 530 095
z toho:
daň z príjmov FO 5 365
daň z príjmov PO 3 143 755

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024
DPH 5 748 794
spotrebné dane 2 255 390
2. nedaňové 1 161 474
3. granty a transfery 2 698 578
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927
Výdavky spolu 17 383 366
v tom:
bežné výdavky 14 644 347
kapitálové výdavky 2 739 019
Schodok/Prebytok - 1 993 219
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov