Späť Verzia pre tlač

Príspevok č.5 - Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011417/2017-243 k spôsobu a rozsahu predkladania výsledkov kontrol, vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi, auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami Ministerstva financií Slovenskej republiky oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity

Príloha: