Späť Verzia pre tlač

Príspevok č. 1 - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/007993/2017-75 o uverejnení funkčných platov pre jednotlivé platové triedy colníkov zvýšené podľa § 5 ods. 6 zákona č. 357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017

Príloha: