Späť Verzia pre tlač

Metodické usmernenia k IUZ/KUZ ROPO, obcí, VÚC a štátnych fondov

aktualizované dňa: 01. 02. 2018

Dňa 15.12.2017 bolo zverejnené aktualizované metodické usmernenie pre správcov kapitol štátneho rozpočtu v oblasti účtovania a vykazovania transferov (nahlasovanie prehľadu pohybu a zostatku transferov na účte 353).

Príloha: