Späť Verzia pre tlač

Príspevok č. 36 - Opatrenie Ministerstva financií SR z 9. novembra 2016 č. MF/015062/2016-726, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností

Príloha: