Späť Verzia pre tlač

Podmienky a priebeh výberového konania na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti s majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Príloha: