Späť Verzia pre tlač

Príspevok č. 29 - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/016561/2016-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

Príloha: