Späť Verzia pre tlač

Príspevok č. 28 - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/016563/2016-721 o uverejnení vzorov odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Príloha: