Späť Verzia pre tlač

Metodické usmernenie k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v rámci programového obdobia 2007-2013 účinné od 21.10.2016

Príloha: