Späť Verzia pre tlač

11. Odhad daňových príjmov na rok 2015 bol podhodnotený (august 2016)

aktualizované dňa: 14. 08. 2016

Daňové a odvodové príjmy verejnej správy boli v roku 2015 v porovnaní s odhadom Výboru pre daňové prognózy vyššie o 1 284 mil. eur (5,9 % odhadovaných príjmov). Hlavným dôvodom bol nárast efektívnych daňových sadzieb, ktorý vysvetľuje približne tri štvrtiny odchýlky. K lepšiemu než očakávanému vývoju prispela aj chyba makroekonomickej prognózy. V súlade so štatútom Výboru MF SR po prvýkrát hodnotí aj daňové prognózy jednotlivých členov Výboru.


 

Príloha: