Späť Verzia pre tlač

Podmienky a priebeh výberového konania na obsadenie funkcie člena predstavenstva spoločnosti s majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky - Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Príloha: