Späť Verzia pre tlač

Misia Medzinárodného menového fondu - máj 2016

aktualizované dňa: 02. 02. 2018

Útvar hodnoty za peniaze  v spolupráci s Medzinárodným menovým fondom zorganizoval v termíne od 30. mája do 6. júna workshop o hodnotení efektívnosti verejných výdavkov na Slovensku. Cieľom bolo priblížiť koncept a zahraničné skúsenosti s revíziou výdavkov („spending review“) v oblasti dopravy, informatizácie a zdravotníctva. 

Prehľad odporúčaní vychádzajúcich z workshopu sumarizuje sprievodná správa Medzinárodného menového fondu, Európskej komisie a OECD.

Prezentácie - Zdravotníctvo:

Prezentácie - Doprava:

Prezentácie - Informatizácia:

Záverečné prezentácie: